News / Notice
Shortlisting notice for Distribution System Upgrade and Expansion Project (DSUEP)
2019-01-30 00:00:00

Shortlisting notice for Distribution System Upgrade and Expansion Project (DSUEP)


मिति २०७५।१०।१४ को निर्णयानुसार २०७६ साल असार र श्रावण महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण
2019-01-29 00:00:00

मिति २०७५।१०।१४ को निर्णयानुसार २०७६ साल असार र श्रावण महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण


नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सूचना
2019-01-11 00:00:00

प्रतिक्षा सूचीका उम्मेदवारलाई नियुक्ती पत्र बुझ्न आउने सूचना


नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सूचना
2019-01-06 00:00:00

नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सूचना


मिति २०७५।०९।१३ को निर्णयानुसार २०७६ साल जेठ महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण
2018-12-31 00:00:00

मिति २०७५।०९।१३ को निर्णयानुसार २०७६ साल जेठ महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण


सन् २०१८ नोभेम्वर २३ देखि सावधिक जीवन बीमा योजनामा अवधि समाप्त भएका (Matured) भएका विवरण
2018-12-31 00:00:00

सन् २०१८ नोभेम्वर २३ देखि सावधिक जीवन बीमा योजनामा अवधि समाप्त भएका (Matured) भएका विवरण


मिति २०७५।०९।०४ को निर्णयानुसार २०७६ साल बैशाख महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण
2018-12-20 00:00:00

मिति २०७५।०९।०४ को निर्णयानुसार २०७६ साल बैशाख महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण


नयाँ स्थापना भएको वितरण केन्द्रहरुमा कर्मचारीहरु खटाईएको बारे । (२०७५/०९/०५)
2018-12-20 00:00:00

नयाँ स्थापना भएको वितरण केन्द्रहरुमा कर्मचारीहरु खटाईएको बारे ।


पदस्थापन गरिएको (सहायक स्तर) (२०७५/०८/२७) ।
2018-12-13 00:00:00

पदस्थापन गरिएको (सहायक स्तर) (२०७५/०८/२७) ।


पदस्थापन गरिएको (अधिकृत स्तर) (२०७५/०८/२६) ।
2018-12-12 00:00:00

पदस्थापन गरिएको (अधिकृत स्तर) (२०७५/०८/२६) ।


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !