News / Notice
सरुवा गरिएको/काज खटाईएको/काज फिर्ता गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा । (२०७६/०२/३१) (पेज १३-२४)
2019-06-16 00:00:00

सरुवा गरिएको/काज खटाईएको/काज फिर्ता गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा । (२०७६/०२/३१) (पेज १३-२४)


सरुवा गरिएको/काज खटाईएको/काज फिर्ता गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा । (२०७६/०२/३१) (पेज २५-३६)
2019-06-16 00:00:00

सरुवा गरिएको/काज खटाईएको/काज फिर्ता गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा । (२०७६/०२/३१) (पेज २५-३६)


सच्चाईएको बारे।
2019-06-16 00:00:00

सच्चाईएको बारे।


परिपत्र (नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को नारा सहितको लोगो प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा)
2019-05-31 00:00:00

परिपत्र (नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को नारा सहितको लोगो प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा)


अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण
2019-05-28 00:00:00

मिति २०७६/०२/१२ को निर्णयानुसार २०७६ कार्तिक र मङ्सिर महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण


परिपत्र (सामुहिक औषधोपचार बीमा दाबी सम्बन्धि)
2019-05-23 00:00:00

परिपत्र (सामुहिक औषधोपचार बीमा दाबी)


नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सूचना
2019-05-12 00:00:00

तह ३ प्नशासन तथा प्राबिधिक सेवा तर्फका सबै क्षेत्रका सफल उम्मेदवारलाई नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सूचना


सरुवा गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको/खटाईएको सम्बन्धमा
2019-05-12 00:00:00

सरुवा गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको/खटाईएको सम्बन्धमा


भ्रमण अभिलेख खाता राख्ने बारे।
2019-05-08 00:00:00

भ्रमण अभिलेख खाता राख्ने बारे।


नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सूचना
2019-05-05 00:00:00

बिज्ञापन नं. २०७४/०७५ का विज्ञापनहरु मध्ये तह ४ सिनियर मिटर रिडर, सहायक लेखापाल र फोरमेन (ईलेक्ट्रिकल,सिभिल) को नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सम्बन्धी सूचना।


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !