News / Notice
भ्रमण अभिलेख खाता राख्ने बारे।
2019-05-08 00:00:00

भ्रमण अभिलेख खाता राख्ने बारे।


नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सूचना
2019-05-05 00:00:00

बिज्ञापन नं. २०७४/०७५ का विज्ञापनहरु मध्ये तह ४ सिनियर मिटर रिडर, सहायक लेखापाल र फोरमेन (ईलेक्ट्रिकल,सिभिल) को नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सम्बन्धी सूचना।


नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सूचना
2019-05-03 00:00:00

प्रतिक्षा सूचीका उम्मेदवारहरुलाई नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सम्बन्धी सूचना


२०७६ साल श्रावण महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण
2019-05-02 00:00:00

मिति २०७६|१२|२७ को निर्णयानुसार २०७६ साल श्रावन महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण


मतदान परिणाम घोषणा गरिएको सूचना
2019-05-02 00:00:00

मिति २०७६/०१/१९ गते भएको आधिकारीक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा सहभागी भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको मत परिणाम


मिति २०७६|०१|०८ को निर्णयानुसार २०७६ साल असोज महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण
2019-04-23 00:00:00

मिति २०७६|०१|०८ को निर्णयानुसार २०७६ साल असोज महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण


आधिकारिक कर्मचारी ट्रेड युनियनको निर्वाचन सम्बन्धमा
2019-04-18 00:00:00

आधिकारिक कर्मचारी ट्रेड युनियनको निर्वाचन सम्बन्धमा


मिति २०७५-१२-२१ को निर्णयानुसार २०७६ साल भाद्र महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण
2019-04-07 00:00:00

मिति २०७५-१२-२१ को निर्णयानुसार २०७६ साल भाद्र  महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण


नेपाल विद्यूत प्राधिकारन्,नेपाल भर रहेका कार्यालयहरुमा बि स २०७६ साल मा दिइने सार्बजनिक्,पर्ब बिदाहरु
2019-04-07 00:00:00

नेपाल विद्यूत प्राधिकारन्,नेपाल भर रहेका कार्यालयहरुमा बि स २०७६ साल मा दिइने सार्बजनिक्,पर्ब बिदाहरु


सरुवा निवेदन सम्बन्धमा
2019-03-17 00:00:00

सरुवा सम्बन्धमा


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !