News / Notice
परिपत्र
2020-06-26 00:00:00

ने.वि.प्रा. कर्मचारी कल्याण महाशाखाबाट उपलब्ध हुने सामुहिक दुर्घटना बिमा तथा औषधि उपचार वीमा मिति २०७७/०३/०१ देखि लागु हुने गरि ने.वि.प्रा. र श्री आईएमई जनरल इन्सोरेन्स लिमिटेड बीच सम्झौता भएको व्यहोरा अनुरोध छ |


कार्यसम्पादन मुल्या‌ंकन सम्बन्धि पदपूर्ति बिभागको जरुरी सूचना
2020-06-22 00:00:00

कार्यसम्पादन मुल्या‌ंकन फाराम भर्ने सम्बन्धि पदपूर्ति बिभागको जरुरी सूचना–२०७७।०३।०८


नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सूचना
2020-06-17 00:00:00

नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सम्बन्धमा


कार्यालय सुचारु गर्ने सम्बन्धमा।
2020-06-15 00:00:00

कार्यालय सुचारु गर्ने सम्बन्धमा।


अध्ययन कोटा स्वीकृत गरिएको बारे।
2020-06-12 00:00:00

अध्ययन कोटा स्वीकृत गरिएको बारे।


गाडी तथा वर्कशप पूजा खर्च बारे |
2020-06-11 00:00:00

उपरोक्त सम्बन्धमा विगत वर्षहरुमा झैं यस वर्ष २०७६ सालको चैते दसैंको उपलक्ष्यमा निम्नानुसारको व्यवस्था गरी गाडी पूजा र वर्कशप/मेशीन पूजा गर्न मिति २०७७/२/२८ मा कार्यकारी निर्देशक स्तरीय निर्णय भएको हुँदा जानकारीको लागि अनुरोध छ |


मिति २०७७/०२/२१ को निर्णय अनुसार २०७७ भाद्र र असोज महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण
2020-06-05 00:00:00

मिति २०७७/०२/२१ को निर्णय अनुसार २०७७ भाद्र र असोज महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण


विद्युत महसुल बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
2020-04-14 00:00:00

विद्युत महसुल बुझिलिने प्राधिकरणका सम्पुर्ण काउन्टरहरू बन्द रहेकोले एक लाख रूपेयाँसम्म मासिक महसुल हुने ग्राहकले online System बाट र सो भन्दा माथि हुने ग्राहकले सम्बन्धीत वितरण केन्द्रसँग समन्वय गरी विद्युत महसुल बुझाउन हुन अनुरोध गरीन्छ ।


Corona Relief Fund को पैसा जम्मा गर्ने सम्बन्भमा
2020-04-08 00:00:00

Corona Relief Fund को पैसा जम्मा गर्ने सम्बन्भमा 


नेपाल विद्युत प्राधिकरणका नेपाल भरमा रहेका कार्यालयहरूमा बि. सं. २०७७ सालमा दिइने सार्वजनिक, पर्व विदाहरू
2020-04-05 00:00:00

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका नेपाल भरमा रहेका कार्यालयहरूमा बि. सं. २०७७ सालमा दिइने सार्वजनिक, पर्व विदाहरू


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !