News / Notice
स्वेच्छिक अवकाश सम्बन्धी
2022-02-07 00:00:00

.


नियुक्ति पत्र बुझ्‍न आउने सम्बन्धी सूचना
2022-01-21 00:00:00

.


रद्द भएको विज्ञापन वापतको शुल्क भुक्तानी गरि खर्च लेखांकन गर्ने सम्बन्धमा
2022-01-20 00:00:00

रद्द भएको विज्ञापन वापतको शुल्क भुक्तानी गरि खर्च लेखांकन गर्ने सम्बन्धमा


करार सेवाका लागि आवेदन गर्ने उमेद्‍वारको परीक्षा दस्तुर फिर्ता सम्बन्धी सूचना
2022-01-16 00:00:00

   


लेख रचनाहरु उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा
2021-12-21 00:00:00

लेख रचनाहरु उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा 


मिति २०७८/०९/०२ को निर्णयानुसार पदस्थापन गरिएको सम्बन्धी सूचना।
2021-12-17 00:00:00

.


मिति २०७८/०९/०१ को निर्णयानुसार पदस्थापन गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा
2021-12-16 00:00:00

.


मिति २०७८/०८/२८ को निर्णयानुसार पदस्थापन गरिएको/सरुवा गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा
2021-12-14 00:00:00

.


२०७९ बैशाख र जेष्ठ महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण
2021-12-08 00:00:00

 .


मिति २०७८/०७/२९ को निर्णयानुसार सरुवा गरिएको सम्बन्धी सूचना।
2021-11-17 00:00:00

सूचना


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !