BIDHUT UPDATES
ट्रान्सफर्मर जडान सम्बन्धी जानकारी
2 years ago

Maharajgunj Distribution Center को Dhapasi Zero Pump Sairam टोल  एरियामा Transformer Installation & Maintenance.. कार्यको लागि मिती 2077-10-15 03:00 देखी 2077-10-15 04:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु ..गणेशस्थान फिडर अन्तर्गत पर्ने भंगाल, हात्तीगौडा, हेपाली, धापासी हाइट, कुवर कोलोनी, मनकामना टोल, ग्रीनल्याण्ड चोक .. लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न जाने असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


लाइन मर्मत सम्बन्धी जानकारी
2 years ago

Belbari Distribution Center को Belbari Feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने belbari, letang, miklajung, bhaunne, laxmi marg एरियामा मर्मत कार्यको लागि मिती 2077-10-15 09:00 देखी 2077-10-15 12:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरुमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


लाइन मर्मत सम्बन्धी जानकारी
2 years ago

Hetauda Distribution Center को Uniliver Feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने Hetauda Sub Metropolitan City Ward No. 3, 11, 19, Manahari Ga.Pa., Raksirang Ga. Pa. एरियामा चौकीटोल सव स्टेशन नजिक राप्ती खोलाको वगरमा ११ के.भी. लाइनको पोल मर्मत कार्यको लागि मिती 2077-10-15 12:00 देखी 2077-10-15 15:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु Hetauda Sub Metropolitan City Ward No. 3, 11, 19, Manahari Ga.Pa., Raksirang Ga. Pa. लगायतका क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न जानेअसुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


लाइन स्तरोन्नती गर्ने सम्बन्धी जानकारी
2 years ago

गितानगर फिडरको मदिपुरी देखि जगतपुर जाने लाईन होचा पोल तथा जिर्ण तार भएकोले सो लाईनको स्तरोन्नति गर्न मिति २०७७/१०/१५ गते बिहान १० बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म भरतपुर महानगरको वडा न. २२ र २३ को जगतपुर बजार लगायत सम्पूर्ण क्षेत्र, मदिपुरी क्षेत्र, बिरेन्द्रनगर टाउन क्षेत्र, कसरा आदि ठाउँहरुमा बिधुत लाईन अवरुद्ध हुने हुँदा यस बाट ग्राहक बर्गमा पर्न जाने असुविधाप्रति  क्षमाप्रार्थी छौँ  र निर्धारित  समय अगावै कार्य सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागी अनुरोध छ ।


लाइन मर्मत सम्बन्धी जानकारी
2 years ago

Biratnagar Distribution Center को Bypass फिडर अन्तर्गत पर्ने Biratnagar Area ward no.8,9,10 and 14 एरियामा लाइन मर्मत कार्यको लागि मिती 2077-10-15 09:00 देखी 2077-10-15 11:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न जाने असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


लाइन मर्मत सम्बन्धी जानकारी
2 years ago

Biratnagar Distribution Center को BJM (Industrial) फिडर अन्तर्गत पर्ने Biratnagar Metropolitan city area एरियामा  लाइन मर्मत कार्यको लागि मिती 2077-10-15 09:00 देखी 2077-10-15 11:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न जाने असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


लाइन मर्मत सम्बन्धी जानकारी
2 years ago

Biratnagar Distribution Center को Rani फिडर अन्तर्गत पर्ने Biratnagar metropolitan city area Ward No. 10, 12,13,14,15 एरियामा मर्मत कार्यको लागि मिती 2077-10-15 09:00 देखी 2077-10-15 11:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न जाने असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


लाइन मर्मत सम्बन्धी जानकारी
2 years ago

Biratnagar Distribution Center को RJM (33KV) फिडर अन्तर्गत पर्ने NEA testing Lab, and Raghupati jute Mill एरियामा लाइन मर्मत कार्यको लागि मिती 2077-10-15 09:00 देखी 2077-10-15 11:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न जाने असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


ट्रान्सफर्मर जडान सम्बन्धी जानकारी
2 years ago

Maharajgunj Distribution Center को बालुवाटार फिडर अन्तर्गत पर्ने ,महाराजगञ्ज एरियामा ....Transfirmer जडान कार्यको लागि मिती 2077-10-15 09:00 देखी 2077-10-15 10:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु ...महाराजगंज,चूनदेबी,पन्चकन्या. लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न जाने असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


ट्रान्सफर्मर जडान सम्बन्धी जानकारी
2 years ago

Maharajgunj Distribution Center को बासबारी फिडर अन्तर्गत पर्ने . बांशबारी एरियामा Transfirmer जडान कार्यको लागि मिती 2077-10-15 08:30 देखी 2077-10-15 09:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु ...महाराजगञ्ज, कपनमार्ग,पिपलबोट, गंगालाल लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 years ago

Butwal Distribution Center को BID 33 KV feeder/Trunk line फिडर अन्तर्गत पर्ने yogikuti 132 Butwal grid to 33 KV Sitalnagar S.S Devdaha एरियामा देभदह घाेडाहामा सडक आयोजनाको पुल निर्माण कार्यको लागि मिती 2077-10-14 07:00 देखी 2077-10-14 10:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत शितलनगर substation अन्तर्गत का 11 kv feeder आपूर्ति भएका स्थान लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


ट्रन्सफर्मर जडान सम्बन्धी जानकारी
2 years ago

Tulsipur Distribution Center को एयरपोर्ट फिडर अन्तर्गत पर्ने घोराही रोड, गुल्मचोक आसपास, खर्चवा,झुमरे,मिलनचोक, प्रदेश प्रहरी कार्यालय लगायत ठाउँहरुमा मिती 2077-10-14 09:00 देखी 2077-10-14 14:00 सम्म गुल्मचोक, प्रदेश प्रहरी कार्यालय जाने बाटोमा Transformer Installation कार्य गर्नको लागि जम्पर छुटाई कार्य गर्नु पर्ने भएकोले उक्त क्षेत्रका ग्राहकवर्गमा पर्न जाने असुविधा प्रति क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


लाइन मर्मत सम्बन्धी जानकारी
2 years ago

Parasi Distribution Center को Devdaha Feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने 8 no. Asniyaa, sisani, एरियामा मर्मत कार्यको लागि मिती 2077-10-14 07:00 देखी 2077-10-14 10:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न जाने असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


लाइन मर्मत सम्बन्धी जानकारी
2 years ago

Parasi Distribution Center को Butwal to Parasi 33 KV फिडर अन्तर्गत पर्ने Butwal, Devdaha, Sunwal एरियामा लाइन मर्मत कार्यको लागि मिती 2077-10-14 07:00 देखी 2077-10-14 10:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित  क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


लाइन मर्मत सम्बन्धी जानकारी
2 years ago

Syangja Distribution Center को Syangja फिडर अन्तर्गत पर्ने Putalibazar Municipality- 14 गाइनेघाट लोड सेन्टर को एल टी लाईन मर्मत कार्यको मिती 2077-10-13 11:00 देखी 2077-10-13 14:00 सम्म उक्त लोड सेन्टर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो लोड सेन्टर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु गाइनेघाट लामागे लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


ट्रन्सफर्मर जडान सम्बन्धी जानकारी
2 years ago

Tulsipur Distribution Center को आखा अस्पताल फिडर अन्तर्गत पर्ने घोराहि रोड, ज्ञानज्योती स्कूल , वेस्टर्न प्यालेस होटेल आसपास क्षेत्रमा Trasnformer Installation कार्यको लागि मिती 2077-10-13 09:00 देखी 2077-10-13 13:00 सम्म जम्पर छुटाई कार्य गर्नुपर्नु भएको हुँदा उक्त क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


ट्रन्सफर्मर जडान सम्बन्धी जानकारी
2 years ago

Tulsipur Distribution Center को एयरपोर्ट फिडर अन्तर्गत पर्ने गोर्खा बोडिङ आसपासका क्षेत्रमा Transformer Installation कार्यको लागि मिती 2077-10-13 09:00 देखी 2077-10-13 13:00 सम्म जम्पर छुटाई कार्य गर्नु पर्ने भएकोले उक्त क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


लाइन मर्मत सम्बन्धी जानकारी
2 years ago

Bharatpur Distribution Center को Gaidakot फिडर अन्तर्गत पर्ने dahakhani,chaukidada,ghumaune एरियामा Pole errection कार्यको लागि मिती 2077-10-12 11:00 देखी 2077-10-12 03:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु Dahakhani,Chaukidada,ghumaune लगायतका  क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न जाने असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


पोल सार्ने सम्बन्धी जानकारी
2 years ago

Nepalgunj Distribution Center को Bageshwari Feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने sanima bank to belaspur. एरियामा सडकको पोल सार्ने कार्यको लागि मिती 2077-10-11 देखी 2077-10-13 सम्म प्रत्यक दिन बिहान ११ बजे देखि ५ बजे सम्म उक्त फिडरको बेलासपुर को transformer काटी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु बेलासपुर   क्षेत्रका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


लाइन मर्मत सम्बन्धी जानकारी
2 years ago

Sindhuli Distribution Center को Marin Feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने Marin rural Muncipality ward no 5 badimuhan, aambote, jyamire. एरियामा 11 kv line को conductor झरेको हुँदा मर्मत कार्यको लागि मिती 2077-10-12 08:30 देखी 2077-10-12 10:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न जाने असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !