BIDHUT UPDATES
बिधुतिय संरचना स्थानान्तरण सम्बन्धी जानकारी
2 years ago

Pokhara Distribution Center को फेवा फिडर अन्तर्गत पर्ने बिरौटा चोक - बालोदय स्कुल - बरालफिड - छोरेपाटन - तिब्बतियन क्याम्प - सितल चौपारी एरीयामा बिधुतिय संरचना स्थानान्तरण कार्यको लागि मिती 2077-10-18 देखी 2077-10-23 सम्म बिहान 10:00 बजे देखि बेलुका 04:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु बिरौटा चोक - बालोदय स्कुल - बरालफिड - छोरेपाटन - तिब्बतियन क्याम्प - सितल चौपारी लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


सडक विस्तारको लागि विद्दुतिय स‌ंरचना स्थानान्तरण सम्बन्धी जानकारी
2 years ago

Kavre Distribution Center को Khopasi Feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने KU, Naikintar, Pasthali, Khopasi, Sunthan, Balthali, Bethanchowk, Chamrangbeshi, Dapcha, Namobuddha, Manegaun, Sankhu, Khalthali, Sikharambote Samudayik, Shyampati, |Simalchaur, Kurigaun, Tindhare, Khaharepangu एरियामा sadak bistar antargat bidhyutiya sanrachana sthanantaran कार्यको लागि मिती 2077-10-18 08:30 देखी 2077-10-18 17:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु Panauti sthit khopasi jane pool dekhi firfire dada samma lagayat aaspaaska sthanharu लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 years ago
Tulsipur Distribution Center को आखा अस्पताल फिडर अन्तर्गत पर्ने दमारगाउँ, डाँडाखुट्टी, अम्बास आसपासका क्षेत्रहरुमा बुस कटिङ कार्यको लागि मिती 2077-10-18 14:30 देखी 2077-10-18 16:30 सम्म जम्पर छुटाउनु पर्ने भएको हुँदा उक्त क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन मर्मत सम्बन्धी जानकारी
2 years ago

Duhabi Distribution Center को 33 kv Duhabi Industry फिडर अन्तर्गत पर्ने Duhabi Munciplaity and Itahari sub metropolitan wada 13 ( partial) एरियामा लाइन मर्मत कार्यको लागि मिती 2077-10-17 10:00 देखी 2077-10-17 15:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न जाने असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


लाइन मर्मत सम्बन्धी जानकारी
2 years ago

Inaruwa Distribution Center को 11 KV Inaruwa Feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने Inaruwa Municipality एरियामा लाइन मर्मत कार्यको लागि मिती 2077-10-17 11:00 देखी 2077-10-17 16:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


लाइन मर्मत सम्बन्धी जानकारी
2 years ago

Ghorahi Distribution Center को Narayanpur Feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने सर्रा, नारायणपुर, दुधरास, धर्ना, लगायत गुर्जे खोला देखि पश्चिमका सबै  एरियामा लाइन मर्मत कार्यको लागि मिती 2077-10-17 12:00 देखी 2077-10-17 04:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न जाने असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


बिधुतिय संरचना स्थानान्तरण सम्बन्धी जानकारी
2 years ago

Pokhara Distribution Center को फेवा फिडर अन्तर्गत पर्ने बिरौटा चोक - बालोदय स्कुल - बरालफिड - छोरेपाटन - तिब्बतियन क्याम्प - सितल चौपारी एरीयामा बिधुतिय संरचना स्थानान्तरण कार्यको लागि मिती 2077-10-18 देखी 2077-10-23 सम्म बिहान 10:00 बजे देखि बेलुका 04:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु बिरौटा चोक - बालोदय स्कुल - बरालफिड - छोरेपाटन - तिब्बतियन क्याम्प - सितल चौपारी लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


लाइन मर्मत सम्बन्धी जानकारी
2 years ago

Ghorahi Distribution Center को Ratanpur Feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने सर्रा एरिया । एरियामा लाइन मर्मत कार्यको लागि मिती 2077-10-17 12:00 देखी 2077-10-17 04:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित  क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


ट्रान्सफर्मर जडान सम्बन्धी जानकारी
2 years ago

Bhaktapur Distribution Center को नलिनचोक फिडर अन्तर्गत पर्ने जगातिमा ट्रान्सफर्मर जडान गर्ने कार्यको लागि मिती 2077-10-17 11:30 देखी 2077-10-17 12:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत विस्तारित स्थानहरु जगाति,नलिनचक,सिपाडोल,काक्राबारि,पलासे, घ्यामपे डाँडा ,रानिकोट, सुडाल,ताथलि, कलममसि, लगायतका एरियाहरुमा विद्मूत आपुर्ति बन्द रहने भएकोले सम्वन्धित क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न जाने असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


सडक विस्तारको लागि विद्दुतिय स‌ंरचना स्थानान्तरण सम्बन्धी जानकारी
2 years ago

Birgunj Distribution Center को Himal feeder (industrial) फिडर अन्तर्गत पर्ने Chorni gau, west side of parwanipur bazar, Lipnimal, Narayani cement, kediya eye hospital, Lipni birta, Sukchaina gau Himalyan Distrilary एरियामा Road Expansion near Parwanipur Bridge कार्यको लागि मिती 2077-10-17 11:00 देखी 2077-10-17 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


पोल स्थानान्तरण सम्बन्धी जानकारी
2 years ago

यहि मिति २०७७ माघ १७ गते शनिबारका दिन यस वितरण केन्द्रको ११ के.भि. कावासोती फिडर अन्तर्गत पर्ने कावासोती नगरपालिका वडा नं. १ (रिठ्ठेपानि,कोईलापानि र हात्तिखोर), वडा नं. २ (हाटबजार लाईन र भाटटोला), वडा नं ६ (पूर्व टोला) र हूप्सेकोट गाउंपालिका वडा नं. ४ शंखदेवको विभिन्न स्थानमा बिहान १० बजे देखि दिउसो ३ बजे सम्मको समयमा सडक डिभिजन कार्यालय दमैलीले कावासोती हात्तिखोर कूम्सोध बोभफपोखरी सडक विस्तारको क्रममा सडकको छेउमा परेका विद्यूतको पोल स्थानान्तरण कार्य गर्ने हूदां उत्तफ् स्थानमा माथि उल्लेखित ११ के.भि. पिफ्डरको लाईनहरु पर्ने भएकोले बिद्यूत सप्लाई बन्द गर्नूपर्ने हूदां सो समयमा बिद्यूत सेवा अबरुद्ध रहने ब्यहोरा सम्पुर्ण ग्राहक वर्गमा जानकारी गराईन्छ । साथै यस बाट ग्राहक वर्गमा पर्न जाने असूबिधा प्रति ने.वि.प्रा. कावासोती वितरण केन्द्र क्षमाप्रार्थी छ र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


ट्रन्सफर्मर अपग्रेडिङ्ग सम्बन्धी जानकारी
2 years ago

Tulsipur Distribution Center को आखा अस्पताल फिडर अन्तर्गत पर्ने नयाँबस्तीमा Transformer Upgrading तथा बसपार्कबाट बेलुवा जाने लाईनमा Disconnecting Switch जडान गर्नको लागि जम्पर छुटाई कार्य गर्नुपर्ने भएको हुँदा उक्त फिडर अन्तर्गत पर्ने वेलुवा, दुधेना,सुनबर्सा आसपास लगायतका क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा मिति: २०७७.१०.१७ (९:००) देखी मिति: २०७७.१०.१७ (१५:००) सम्म बिद्युत अबरुद्ध भई पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


लाइन मर्मत म्बन्धी जानकारी
2 years ago

Maharajgunj Distribution Center को लाजिम्पाट फिडर अन्तर्गत पर्ने, बालुवाटार एरियामा ...HT line maintenance. कार्यको लागि मिती 2077-10-17 09:00 देखी 2077-10-17 10:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु लाजिम्पाट, पानीपोखरी, बालुवाटार लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


नयाँ ११ के भि लाइन निर्माण  सम्बन्धी जानकारी
2 years ago

Gulmi Distribution Center को 33 kv tamghas feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने Tamghas, purkot, dhurkot. Isma madane malika etc एरियामा नयाँ ११ के भि लाइन निर्माण कार्यको लागि मिती 2077-10-17 11:00 देखी 2077-10-17 13:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न जाने असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


लाइन मर्मत सम्बन्धी जानकारी
2 years ago

Sindhuli Distribution Center को Beni feeder फिडर अन्तर्गत पर्नेKamalamai Muncipality 3 एरियामा 11KV Comp Line मा LT wire striging कार्यको लागि मिती 2077-10-16 12:00 देखी 2077-10-16 01:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु Bhadrakali, Ghyanglekh, Sunkoshi and Golanjor Rural Muncipalityलगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न जाने असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


ट्रान्सफर्मर जडान सम्बन्धी जानकारी
2 years ago

Maharajgunj Distribution Center को ओम फिडर फिडर अन्तर्गत पर्ने महाराजगञ्ज चोक एरियामा ट्रान्स्फर्मर जडान कार्यको लागि मिती 2077-10-16 15:30 देखी 2077-10-16 16:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु ओम हस्पिटल उत्तर तर्फ धोवीखोला पुल देखी एस.आर.क्याटरिङ्ग हुदैं धुम्बराही मन्दिर तलबाट सुकेधारा डा. लोहनीको घर तल सम्म लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


लाइन मर्मत सम्बन्धी जानकारी
2 years ago

Salyan Distribution Center को Salyan 33 K.v फिडर अन्तर्गत पर्ने तुल्सिपुर, हर्नेटि, राम्री, कपुरकाेट, साेलाबाङ, टुनिबाेट, लुहाम, लान्ति, सितलपाटि एरियामा तुल्सिपुर बितरण केन्द्रले अोम फिल्म हल पछाडि उक्त बितरण केन्द्र अन्तर्गतकाे ११ के.भि लाईन मर्मत गर्न लागेकाे र उक्त लाईन सल्यान ३३ के.भि लाईनसगं क्रसिङमा भएकाेले मिती 2077-10-16 09:00 देखी 2077-10-16 14:00 सम्म उक्त सल्यानकाे ३३ के.भि फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्न लागेकाे हुदा सो फिडरबाट बितरित सल्यान जिल्लाकै सम्पूर्ण लाईनहरु अवरुद्ध हुने हुदा यसबाट सल्यान जिल्लाका सम्पुर्ण ग्राहकवर्गहरुमा पर्न जाने असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


नयाँ ट्रान्सफर्मर जडान सम्बन्धी जानकारी
2 years ago

Tulsipur Distribution Center को एयरपोर्ट फिडर र ३३ के.भि. सल्यान फिडर crossing व्यवस्थापन कार्य तथा नयाँ ट्रान्सफर्मर जडान कार्य गर्नको लागि जम्पर छुटाई कार्य गर्नु पर्ने भएकोले मिती 2077-10-16 09:00 देखी 2077-10-16 02:00 सम्म एयरपोर्ट फिडर अन्तर्गत पर्ने गुल्मचोक आसपास, झुमरे, खर्चवा, मिलनचोक, घोराही रोड, प्रदेश प्रहरी कार्यायल लगायतका क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


ट्रन्फर्मर अपग्रेड सम्बन्धी जानकारी
2 years ago

Kawasoti Distribution Center को Gaidakot Feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने Gaidakot Nagarpalika एरियामा Transformer Upgradation कार्यको लागि मिती 2077-10-16 08:30 देखी 2077-10-16 09:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु Gaidakot Nagapalika ward Nos. 3,4,5,6,7,8,9,10 लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


लाइन मर्मत सम्बन्धी जानकारी
2 years ago

Maharajgunj Distribution Center को लाजिम्पाट फिडर अन्तर्गत पर्ने बालुवाटार एरियामा ...HT Line Maintenance. कार्यको लागि मिती 2077-10-16 16:00 देखी 2077-10-16 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु लाजिम्पाट, पानीपोखरी, बालुवाटार .. लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !