BIDHUT UPDATES
लाइन मर्मत सम्बन्धी जानकारी
1 year ago

भरतपुर १६ लप्टन डाडा नजिक धेरै समय देखि जिर्ण भई घरलाई खतरा भएको पोल तथा लाईन सुधार गर्ने कार्यको लागि आज मिति २०७७/१०/०७ गते बिहान १० बजे देखि दिउसो ३ बजेसम्म लखर्जिया चोकको ट्रान्सफर्मर बन्द हुने जानकारी सम्बन्धित सम्पूर्ण ग्राहक बर्गमा जानकारीको लागि अनुरोध छ | साथै आवस्यक भएमा मात्र भरतपुर १६, शान्ती चोक र लामा चोकको ट्रान्सफर्मर पनि केहि समय बन्द हुन सक्ने छ | यस बाट पर्न जाने असुविधाप्रति चनौली वितरण केन्द्र क्षमाप्रार्थी छ |


ट्रान्सफर्मर जडान सम्बन्धी जानकारी
1 year ago

Maharajgunj Distribution Center को ओम फिडर अन्तर्गत पर्ने कुमारि मन्दिर एरियामा ट्रान्स्फर्मर installation कार्यको लागि मिती 2077-10-07 13:00 देखी 2077-10-07 14:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु सुकेधारा, मण्डिखाटार, विशालनगर,चण्डोल, महाराजगन्ज चोक ... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


सडक विस्तारको लागि लाइन सार्ने सम्बन्धी जानकारी
1 year ago

Budanilkantha Sub DC को चुनिखेल फिडर अन्तर्गत पर्ने kaagaj kaarkhana area ma HT/LT Line Shifting for Road Extension works .... कार्यको लागि मिती 2077-10-07 10:00 देखी 2077-10-07 05:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु Om nagar (One transformer) लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


पोल सार्ने सम्बन्धी जानकारी
1 year ago

Nepalgunj Distribution Center को Khajura Feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने खजुरा २ नुम्बर बजार एरियामा सडकको निर्माण ब्यबसायीबाट सडकको पोल सार्ने कार्यको लागि मिती 2077-10-08 र 2077-10-09 गते 11:00 देखी 17:00 सम्म उक्त फिडरको सेक्सन काटी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु खजुरा २ नुम्बर बजार र पश्चिमका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


ट्रन्सफर्मर जडान सम्बन्धी जानकारी
1 year ago

Maharajgunj Distribution Center को गोंगबु फिडर अन्तर्गत पर्ने BG Banquet एरियामा .Transformer Installation... कार्यको लागि मिती 2077-10-06 15:00 देखी 2077-10-06 16:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .बसुन्धरा, गोंगबु, मित्रनगर, गोंगबु गणेशस्थान, बसपार्क... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


सडक विस्तारको लागि लाइन सार्ने सम्बन्धी जानकारी
1 year ago

Budanilkantha Sub DC को शिवपुरी फिडर अन्तर्गत पर्ने पासिकोट एरियामा HT/LT Line Shifting for Road Extension works कार्यको लागि मिती 2077-10-06 10:00 देखी 2077-10-06 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु Pasikot area ( One transformer) लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


सडक विस्तारको लागि लाइन सार्ने सम्बन्धी जानकारी
1 year ago

Kavre Distribution Center को Panauti Feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने Chaukot, Dhalmale, Panauti Bazar, Kushadevi, Roshi Bazar, Malpi, Jorghatte, Kalati, Manedoban, Khadkagaun, Rayale, Bohore एरियामा sadak bistar कार्यको लागि मिती 2077-10-05 09:00 देखी 2077-10-05 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु 1. Thadobato dekhi dudhmill samma lagayat aaspaasko chhetra 2. Roshi bajar tatha crusher area lagayat aaspaaska chhetra लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 year ago
Maharajgunj Distribution Center को गणेशस्थान फिडर अन्तर्गत पर्ने धापासी महिला स‌ंघ एरियामा ट्रान्सफर्मर जडान कार्यको लागि मिती 2077-10-03 12:00 देखी 2077-10-03 14:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु भंगाल, हात्तीगौडा, हेपाली, धापासी हाइट, कुवर कोलोनी, मनकामना टोल, ग्रीनल्याण्ड चोक लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 year ago
Pulchowk Distribution Center को बागमती फिडर अन्तर्गत सानेपा समिट होटल नीर एरियामा HT पोल Relocate गर्ने कार्यको लागि मिती 2077-10-03 11:00 देखी 2077-10-03 13:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु सानेपा राम मन्दिर, गुसिंगाल, एडभांस कलेज, लीला घर, अमरावती, सानेपा ,मोड, रेडियंट स्कुल एरिया लगायतका क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 year ago
Maharajgunj Distribution Center को गोंगबु फिडर अन्तर्गत पर्ने गोंगबु एरियामा पोल गाड्ने कार्यको लागि मिती 2077-10-03 07:00 देखी 2077-10-03 08:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु गोंगबु बसपार्क लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

विद्दुत लाइन सार्ने सम्बन्धि जानकारी
1 year ago

Budanilkantha Sub DC को चुनिखेल फिडर अन्तर्गत पर्ने बुढानिलकण्ठ ८ , कागज कारखाना एरियामा  सडक विस्तारको लागि HT/LT Line shiftng  कार्यको लागि मिती 2077-10-02 08:00 देखी 2077-10-02 05:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु बुढानिलकण्ठ ८ , ओमनगर लगायतका  क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न जाने असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


बुस कटीङ सम्बन्धि जानकारी
1 year ago

पोखरा वितरण केन्द्रको फेवा फिडर अन्तर्गत पर्ने कृस्ति, दोपहरे, लिर्मलपोखरी, भरतपोखरी, क्षेत्रमा बुश कटीङ कर्यको लागि मिति २०७७।१०।०२ गते विहान १०:०० बजे देखि बेलुका ५:०० बजे सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखि कार्य गर्नुपर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गतका क्षेत्रहरुमा पर्न जाने असुविधा प्रति क्षमाप्रार्थि छौं र निर्धारित समय अगावै कार्य सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागी अनुरोध छ ।


जानकारी
1 year ago

पुल्चोक वितरण केन्द्रको कूपनडोल फिडर अन्तर्गत पर्ने महापाल, पाटन दरबार, बंलामुखी क्षेत्रमा मेलम्ची खानेपानीले पाइप  जोड्ने कार्य गर्ने भएकोले  मिति २०७७।०९। २९ र २०७७।१०।०१ गते राती ९:३० बजे देखि  विहान ६:०० बजेसम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले महापाल, इटी, पाटन दरबार, बंलामुखी, शंखमुल, पाटनढोका, मंगलबजार, छबाल लगायतका स्थानहरुमा विद्दुत अपुर्ति बन्द हुने भएकाले यसबाट पर्न जाने असुविधाप्रति क्षमाप्रर्थि छौं । साथै निर्धारित समय अगावै कार्य सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागी अनुरोध छ ।


लाइन मर्मत सम्बन्धी जानकारी
1 year ago

Maharajgunj Distribution Center को गणेशस्थान फिडर अन्तर्गत पर्ने नेचर क्लब एरियामा लि‌क स्विच जडान कार्यको लागि मिती 2077-09-29 14:00 देखी 2077-09-29 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु धापासी लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


विद्दुत लाइन मर्मत सम्बन्धि जानकारी
1 year ago

बालाजु वितरण केन्द्रको बालाजु - धर्मस्थली फिडर अन्तर्गत पर्ने फुटुंग, मनमैजु, नेपालटार, लामबगर, डाँडागाउँ, जरंकु, पदमशाल, ढकालटार, बसन्तनगर कोलोनी, काभ्रेस्थली, भेडीगोठ, सांग्ला क्षेत्रमा लाइन मर्मत कार्यको लागि मिती २०७७।०९।२९ गते दिउसो १:०० बजे देखि ३:०० बजे सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गतका क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न जाने असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


तार तान्ने सम्बन्धि जानकारी
1 year ago

सोलु करिडोर १३२ के.भि प्रशारण लाइनको तिङ्ला स/स नजिकै तार तान्ने कार्यको लागि ओखलढुंगा-सोलु ३३ के भि प्रशारण लाइन मिति २०७७।०९।२८ गते विहान ९:३० बजे देखि दिउसो ३:०० बजे सम्म सोलु वितरण केन्द्र अन्तर्गतका सम्पूर्ण फिडरहरुको विद्दुत लाइन अवरुद्द हुने हुँदा यसबाट ग्राहक वर्गमा पर्न जाने असुविधाप्रति क्षमाप्रर्थि छौं । साथै कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागी अनुरोध छ ।


जानकारी
1 year ago

मिति २०७७।०९।२७  स्युचाटार सवस्टेसनमा रहेको मर्स्याङदी-काठमाण्डौ १३२के भि ट्रान्समिसन सिस्टमको CT burst भएको कारण राती १०:१५ बजेबाट करिब आधा घण्टा काठमाण्डौंको मातातिर्थ, स्युचाटार, बालाजु, लैनचौर, टेकु, K3 र पाटन गरि जम्मा ७ वटा सवस्टेसन लगाएत मध्य र पस्चिम नेपालको केही भागमा विद्दुत सेवा अवरुद्ध (partial system outage) भएकोमा १०:४५ बजेबाट सबैतिर लाइन सुचारू भएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


जानकारी
1 year ago

मिति २०७७।०९।२७ गते साँझ ५:१० बजे लैनचौरको ६६/११ के भि ट्रन्सफर्मरमा अचानक अग्लागि भएको कारण त्याहाँबाट सप्लाइ हुने फिडरहरु ठमेल, दरबारमार्ग, नारायणहीटी संग्राहालय, गैरीधारा मार्फत सप्लाइ हुने क्षेत्रहरु नक्साल, अख्तियार, प्रहरी मुख्यालय, बालुवाटार प्रम/सभामुख निवासमा बिद्दुत सेवा अबरुद्द भएकोमा प्राविधिक मर्मत टोली तुरुन्तै खटिइ VVIP क्षेत्रमा ३० मिनेट भित्र नै र बाँकि क्षेत्रमा ४५ मिनेटमा लाइन सुचारु गरियो । अचानक अएको समस्याले केहि समय विद्दुत सेवा अबरुद्द भएकोमा ने.वि.प्रा. क्षमाप्रर्थि छ ।


विद्दुतीय संरचना सार्ने सम्बन्धि जानकारी
1 year ago

महाराजगंज वितरण केन्द्र, बुढानिलकण्ठ उप वितरण केन्द्रको चुनिखेल फिडर अन्तर्गत पर्ने बुढानिलकण्ठ ८ कागज कारखाना क्षेत्रमा सडक विस्तार  कार्यको लागि विद्युतिय संरचना सार्नु पर्ने भएकोले मिती २०७७।०९।२७ गते विहान १० बजे देखि बेलुका ५ बजे सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने हुँदा बुढानिलकण्ठ ८, ओम नगर लगाएतका स्थानहरुमा विद्युत आपूर्ति बन्द हुने भएकोले सो क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


विद्दुतीय संरचना सार्ने सम्बन्धि जानकारी
1 year ago

पुल्चोक वितरण केन्द्रको सैबु फिडर अन्तर्गत पर्ने महतो मार्ग एरियामा सडक विस्तार  कार्यको लागि विद्युतिय संरचना सार्नु पर्ने भएकोले मिती २०७७।०९।२७ गते विहान ११ बजे देखि दिउसो २ बजे सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने हुँदा फुलबारी चोक, महतो मार्ग, पुरानो वडा कार्यालय, भैसेपाटी आवास, भैसेपाटी चोक, ॠषि मन्दिर, एकल डाँडा, नक्खुडोल, तालिम केन्द्र, रेडियो नेपाल टावर, गोकुल आवास, वाई वाई चोक, खड्का गाउँ, खोकना दोबाटो, डिश होम,  कार्य बिनायक हाउजिङ लगाएतका स्थानहरुमा विद्युत आपूर्ति बन्द हुने भएकोले सो क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न जाने असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !