Recruitment / Internal
>> विज्ञापन तथा सूचनाहरू
S.N. Heading Notice Description Status
1 पुनरावलाेकन समितिकाे निर्णय सम्बन्धि सूचना पुनरावलाेकन समितिकाे तह–६,५ र ४ को सूचना; निर्णय मितिः २०७७।०३।२८
2 पुनरावलाेकन समितिकाे निर्णय सम्बन्धि सूचना पुनरावलाेकन समितिकाे तह–११,१० र ९ को सूचना; निर्णय मितिः २०७७।०३।२६
3 पुनरावलाेकन समितिकाे निर्णय सम्बन्धि सूचना प्राविधिक सेवा तह–११ निर्देशक पदकाे पुनरावलाेकन समितिकाे निर्णय सम्बन्धि सूचना (निर्णय मितिः २०७७।०३।०२)
4 सम्पर्क मिति सम्वन्धि सूचना सम्पर्क मिति अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मको लागि स्थगन गरिएको सम्वन्धि सूचना- २०७६/१२/२०
5 पदपूर्ति सम्बन्धि जरुरी सूचना पदपूर्ति सम्बन्धमा भएकाे अन्तरिम आदेश वारेकाे सूचना-२०७६।११।२०
6 बढुवाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना (गोरखापत्रमा प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६/११/०२ गते) बढुवाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना (गोरखापत्रमा प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६/११/०२ गते)
7 आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना (गोरखापत्रमा प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६/११/०२ गते) आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना (गोरखापत्रमा प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६/११/०२ गते)
Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !