Publications / Reports
ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT FRAMEWORK (ESMF) POWER SECTOR REFORM AND SUSTAINABLE HYDROPOWER DEVELOPMENT PROJECT

  2015-04-08


The proposed Nepal Power Sector Reform and Sustainable Hydropower Development Project(PSRSHDP)intends to develop technical and analytical studies, capacity-building activities and policy dialog on the energy sector in Nepal, and preparation of next-step critical hydropower and transmission line projects to prepare Nepal for upcoming large-scale private and public investments in hydropower.


PPA Eliminating Terminated List

  2014-12-26


विद्युत खरीद बिक्री सम्झौता खारेज भएका बाहेकका आयोजनाहरु


PPA Status

  2014-12-19


Nepal Electricity Authority,List of Projects to be Developed by Independent Power Producers


मौजुदा सूचि दर्ता को बिवरण

  2014-11-18


आ.व.२०७१।०७२ को लागि उपकार्यकारी निर्देशनालय, वि.ग्रा.से.नि. तथा काठमाण्डौं क्षेत्रिय कार्यालय र अन्तर्गतका कार्यालयको लागि मौजुदा सूचि दर्ता को बिवरण ।


PPA Terminated Status

  2014-11-02


Nepal Electricity Authority,List of Terminated Projects to be Developed by Independent Power Producers


Vidyut 2071 Bhadra (Year 25 Issue 2)

  2014-09-09


Vidyut 2071 Bhadra (Year 25 Issue 2)


मौजुदा सुची दर्ता गराउने वारेको सूचना

  2014-08-05


यस नेपाल विद्युत प्राधिकरण, वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभाग अन्तर्गत संचालित विभिन्न आयोजनाहरुको कार्यहरुको लागि आ.व. ०७१।०७२ को निमित ने.वि.प्रा. आर्थिक प्रशासन विनियमावली २०६८(९१) तथा सार्वजनिक खरीद ऐनको दफा ३०(६) वमोजिम मौजुदा सूचि तयार गर्नु पर्ने भएकोले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।


अवकाश कोष सापटी निर्देशिका, २०७१

  2014-07-23


अवकाश कोष सापटी निर्देशिका, २०७१


सूची दर्ता गराउने सम्वन्धि सूचना

  2014-07-20


बातावरण तथा सामाजिक अध्ययन बिभागको लागि आ.ब.०७१।०७२ मा आवश्यक पर्ने मालसामानहरु खरिद,आपूर्ति,सप्लाई र मर्मत सेवा उपलव्ध गराउन स्वीकृत प्राप्त गरेका इच्छुक व्यक्ति,रजिष्र्टड कम्पनी तथा संघ सस्थाहरुको सूची दर्ता गराउनुपर्ने भएकोले यो सूचना प्रकासित गरिएको छ ।


भोल्युम २ः जोखिमयुक्त समुदाय विकास योजना सहित समाजिक कार्ययोजना

  2014-07-07


कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत् गृह मर्मतसम्भार परियोजना


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !