Latest Updates

  • बिधुत चुहावट सम्बन्धि सूचनाको लागि टोल फ्री नम्बर १६६००१३०३०३
  • ने.बि.प्रा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे (NEA O&M Survey 2073) – View
  • नो-लाईट नम्वरहरु (No Light numbers) – View
  • बाँकी बक्यौता महसुल बुझाउने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना – View
NEA

Nepal Electricity Authority (NEA) was created on August 16, 1985 (Bhadra 1, 2042) under the Nepal Electricity Authority Act. 1984, through the merger of the Department of Electricity of Ministry of Water Resources, Nepal Electricity Corporation and related Development Boards.
To remedy the inherent weakness associated with these fragmented electricity organizations with overlapping and duplication of works, merger of this individual organisation became necessary to achieve efficiency and reliable service.

The primary objective of NEA is to generate, transmit and distribute adequate, reliable and affordable power by planning, constructing, operating and maintaining all generation, transmission and distribution facilities in Nepal's power system both interconnected and isolated.

Read More

  Notice Board

कालोसूचीमा रहेको ग्राहक विवरण (कुलेश्वोर वितरण केन्द्र)

यस वितरण केन्द्रमा हालसम्म रु. १,००००० (एक लाख) भन्दा बढी बाँकी बक्यौता भई कालोसूचीमा रहेका ग्राहकहरुको तीन पुस्ते विवरण

मिटर नामसारी सम्वन्धी सूचना (हेटौडा क्षेत्रीय कार्यालय)

यस क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका निम्न वितरण केन्द्रहरु को निम्न लिखित ग्राहकहरुको मिटर आफनो हक हून आएको प्रमाण राखि विभिन्न मितिमा मिटर नामसारीको लाग...

मिटर नामसारी सम्वन्धी सूचना (काठमाडौं क्षेत्रीय कार्यालय)

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, काठमाडौं क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत तपसिलमा लेखिए बमोजिमका वितरण केन्द्रहरुमा निम्नलिखित संस्था वा व्यक्तिहरुका नाममा मिटर न...

पदस्थापना सम्बन्धमा

मिति २०७४/०९/०५ को निर्णयानुसार निम्न अनुसारको पदमा बढुवा भएको कर्मचारीहरुलाई निम्न बमोजिमको पदस्थापन गरिएको छ |

प्रेश विज्ञप्ती

बिगत केहि दिनदेखि विभिन्न आम सन्चार माध्यम र सामाजिक सन्जालमा अघोषितरुपमा लोडसेडिंग भइरहेको र लोडसेडिंग हुने भन्ने समाचारहरु सम्प्रेषण भैरहेकोमा सो प्...
Read More

Spokes Person

Mr. Prabal Adhikari

Information Person

Mr. Bharat Khadka

Nodal Officer

Mrs. Shova Paudel


  Media Center

ने. वि. प्रा. कोशी कोरिडोर २२० के. भि. प्रसारण लिईन अन्तर्गत सुनसरी जिल्लामा पर्ने टावरहरु निर्माणका लागि पहिलो चरणमा अधिक्रहण गरिएका जग्गाहरुको मुआब्जा पाउने जग्गाधनीहरुको नामावली
ने. वि. प्रा. कोशी कोरिडोर २२० के. भि. प्रसारण लिईन अन्तर्गत सुनसरी जिल्लामा पर्ने टावरहरु निर्माणका लागि पहिलो चरणमा अधिक्रहण गरिएका जग्गाहरुको मुआब्...
सुची दर्ता विवरण आ.ब. २०७४|०७५
आ.व.२०७४|०७५ को लागि सामान्य सेवा बिभाग उपलब्धि शाखाको लागि मौजुदा सूचि दर्ता को बिवरण ।
मौजुदा सुची दर्ता गराउने बारेको सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरण वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभाग अन्र्तगत सन्चालित विभिन्न आयोजनाहरुको तपसिल बमोजिमका कार्यहरुको लागि आ.व.२०७४/०७५ का निमित्त...
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (EOI)
The ESSD-NEA now invites EOI from Consulting Firms or Joint Venture (JV) firms that have proven experiences in carrying out the EIA of hydropower proj...
STUDY AND ANALYSIS REPORT ON FOREIGN CURRENCY - DENOMINATED PPAs सम्बन्धमा गठित समितिका सिफारिसहरु
Based on the study and analysis of various relevant reports, international practices, GON policies and Action plans announced by the government from t...
Read More
मिटर नामसारी फारम
मिटर नामसारी फारम
काठमाडौं नो-लाईट नम्वरहरु
काठमाडौं नो-लाईट नम्वरहरु
प्रारम्भिक पुनर्वास कार्ययोजना
खिम्ती–ढल्केवर २२० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजनाको प्रारम्भिक पुनर्वास कार्ययोजना (अन्तिम प्रतिवेदन)
उत्पीडित समुदाय विकास कार्ययोजना
उत्पीडित समुदाय विकास कार्ययोजना को खिम्ती–ढल्केवर २२० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना (अन्तिम प्रतिवेदन)
आयोजना सामाजिक प्रभाव
खिम्ती–ढल्केवर २२० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना सामाजिक प्रभाव मूंल्याकनको कार्यकारी सांरस
Read More