Latest Updates

  • बिधुत चुहावट सम्बन्धि सूचनाको लागि टोल फ्री नम्बर १६६००१३०३०३
  • नो-लाईट नम्वरहरु (No Light numbers) – View
  • Contact Information of DCS – View
  • बाँकी बक्यौता महसुल बुझाउने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना – View
NEA

Nepal Electricity Authority (NEA) was created on August 16, 1985 (Bhadra 1, 2042) under the Nepal Electricity Authority Act. 1984, through the merger of the Department of Electricity of Ministry of Water Resources, Nepal Electricity Corporation and related Development Boards.
To remedy the inherent weakness associated with these fragmented electricity organizations with overlapping and duplication of works, merger of this individual organisation became necessary to achieve efficiency and reliable service.

The primary objective of NEA is to generate, transmit and distribute adequate, reliable and affordable power by planning, constructing, operating and maintaining all generation, transmission and distribution facilities in Nepal's power system both interconnected and isolated.

Read More

  Notice Board

बढुवा सिफारिस सम्बन्धि सूचना

बढुवा सिफारिस सम्बन्धि सूचना

मिति २०७४।१२।१९ को निर्णयानुसार २०७५ साल फागुन महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण

मिति २०७४।१२।१९ को निर्णयानुसार २०७५ साल फागुन महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण

हाजिरी सम्बन्धमा

प्राधिकरणमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरु (मिटर रिडिङ्ग गर्ने कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरु बाहेक) ले कार्यालय खुलेको दिन कार्यालय समयानुसार अनिवार्य रुपम...

२०७३।०१ देखि २०७५।०३ सम्मको घर जग्गा खरिद वा घर निर्माण सापटी विवरण

२०७३।०१ देखि २०७५।०३ सम्मको घर जग्गा खरिद वा घर निर्माण सापटी विवरण

वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयबाट भएको सरुवा (२०७५/०५/३१)

वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयबाट भएको सरुवा (२०७५/०५/३१)
Read More

Spokes Person

Mr. Prabal Adhikari

Information Person

Mrs. Lila Aryal

Nodal Officer

Mrs. Shova Paudel


  Media Center

विद्युत अर्धवार्षिक पत्रिका वर्ष २९ अंक १ २०७५ भाद्र
विद्युत अर्धवार्षिक पत्रिका वर्ष २९ अंक १ २०७५ भाद्र
काठ दाउरा लिलाम बिक्री सम्बन्धी शिल्बन्धि दरभाउपत्र ( दरभाउपत्र नं 075/76 -DHA-Q01)
काठ दाउरा लिलाम बिक्री सम्बन्धी शिल्बन्धि दरभाउपत्र
ENVIRONMENTAL AND SOCiALMANAGEMENT PLAN OF SUPPLY AND INSTALLATION OF DISTRIBUTION PROJECTS (33KV SUBSTAT10NS)
The proposed Supply and lnstallation of Distribution Projects (SIDP) seeks to find solutions to redress the poor supply conditions in NEA's distributi...
मौजुदा सुची दर्ता गराउने बारेको सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरण वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभाग अन्र्तगत सन्चालित विभिन्न आयोजनाहरुको तपसिल बमोजिमका कार्यहरुको लागि आ.व.२०७५/०७६ का निमित्त...
Clarification (Control Identification No.: NEA/S/QCBS-74/75-01)
This is to notify all concerned that Nepal Electricity Authority, Accounts Department Durbar Marg, Kathmandu, Nepal has made following clarifications...
Read More
मिटर नामसारी फारम
मिटर नामसारी फारम
काठमाडौं नो-लाईट नम्वरहरु
काठमाडौं नो-लाईट नम्वरहरु
प्रारम्भिक पुनर्वास कार्ययोजना
खिम्ती–ढल्केवर २२० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजनाको प्रारम्भिक पुनर्वास कार्ययोजना (अन्तिम प्रतिवेदन)
उत्पीडित समुदाय विकास कार्ययोजना
उत्पीडित समुदाय विकास कार्ययोजना को खिम्ती–ढल्केवर २२० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना (अन्तिम प्रतिवेदन)
आयोजना सामाजिक प्रभाव
खिम्ती–ढल्केवर २२० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना सामाजिक प्रभाव मूंल्याकनको कार्यकारी सांरस
Read More