BIDHUT UPDATES
लाइन मर्मत सम्बन्धी जानकारी
2 hours from now

Balaju Distribution Center को बालाजु - धर्मस्थली फिडर अन्तर्गत पर्ने मनमैजु, लामबगर, जरंकु,पदमशाल, ढकालटार, बसन्तनगर कोलोनी, काभ्रेस्थली, भेडीगोठ एरियामा HT Line Maintenence कार्यको लागि मिती 2078-02-03 11:00 देखी 2078-02-03 19:00 सम्म उक्त एरियाको लाइन सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्रहरुका सम्पूर्ण ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


विद्युतिय संरचनाहरु स्थानान्तरण सम्बन्धी जानकारी
1 day ago

Baneshwor Distribution Center को जोरपाटी फिडर अन्तर्गत पर्ने छहारी क्लबमा रहेको ११ के.भि. जम्पर छुटाई बेसी गाउँ, छहारी क्लब, गोकर्णेश्वर नगरपालिका ८,नेपाल मेडिकल कलेज ,आम्दा, भेनस स्कुल,आत्तरखेल र भगवती मन्दिर सम्म र त्यस सडकमा पर्ने आसपासका एरियामा सडक विस्तार भइरहेकोले विद्युतिय संरचनाहरु सडक सिमामा स्थानान्तरण कार्यको लागि मिती 2078-02-03 08:00 देखी 2078-02-03 12:00 सम्म उक्त फिडरको छहारी क्लबमा रहेको ११ के.भि. जम्पर छुटाई कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


लाइन मर्मत सम्बन्धी जानकारी
1 day ago

Balaju Distribution Center को बालाजु - धर्मस्थली फिडर अन्तर्गत पर्ने मनमैजु, लामबगर, जरंकु,पदमशाल, ढकालटार, बसन्तनगर कोलोनी, काभ्रेस्थली, भेडीगोठ एरियामा HT Line Maintenence कार्यको लागि मिती 2078-02-03 11:00 देखी 2078-02-03 19:00 सम्म उक्त एरियाको लाइन सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत उल्लेखित क्षेत्रहरुका सम्पूर्ण ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


लाइन मर्मत सम्बन्धी जानकारी
2 days ago

Inaruwa Distribution Center को 11 KV Laukahi Feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने Bhokrahanarsing Ga.Pa., Koshi Ga.Pa. & Baraha Ward No. 11. एरियामा 11 KV Line Repair & maintenance कार्यको लागि मिती 2078-02-01 10:00 देखी 2078-02-01 16:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


लाइन मर्मत सम्बन्धी जानकारी
2 days ago

Jorpati Distribution Center को गोठाटार फिडर अन्तर्गत पर्ने गोठाटार, मानटार, तेजबिनायक चौक, सुन्दरी चौक एरियामा (conductor upgrading). कार्यको लागि मिती 2078-02-01 10:00 देखी 2078-02-01 16:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


लाइन मर्मत सम्बन्धी जानकारी
2 days ago

Maharajgunj Distribution Center को सामाखुशी फिडर अन्तर्गत पर्ने Redon Pull najik एरियामा Transformer installation  कार्यको लागि मिती 2078-02-01 10:30 देखी 2078-02-01 02:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु गोंगबु, सामाखुशी, वानियाटार, भण्डारीटोल लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


लाइन मर्मत सम्बन्धी जानकारी
2 days ago

Maharajgunj Distribution Center को गोंगबु फिडर अन्तर्गत पर्ने Birendra Aswarya Marga एरियामा Transformer installation कार्यको लागि मिती 2078-02-01 11:00 देखी 2078-02-01 04:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु ..बसुन्धरा, गोंगबु, मित्रनगर, गोंगबु गणेशस्थान, बसपार्क लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


लाइन मर्मत सम्बन्धी जानकारी
3 days ago

Sindhuli Distribution Center को Bazar फिडर अन्तर्गत पर्ने kamalamai 4,5,6 एरियामा मर्मत कार्यको लागि मिती 2078-01-31 08:30 देखी 2078-01-31 16:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु kamalamai Muncipality 5 लगायतका क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


लाइन मर्मत सम्बन्धी जानकारी
3 days ago

Pulchowk Distribution Center को टेकुपुल्चोक फिडर अन्तर्गत पर्ने बागमती खोला छेउमा कंडक्टर परिवर्तन कार्यको लागि मिती 2078-01-31 11:30 देखी 2078-01-31 16:00 सम्म उक्त फिडरको बल्खु पूल नाजिक जम्पर छूटाई कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो क्षेत्र अन्तर्गतको दुइ थान ट्रांसफार्मर बंद रहने भएकोले सो क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


लाइन मर्मत सम्बन्धी जानकारी
5 days ago

Maharajgunj Distribution Center को बालुवाटार फिडर अन्तर्गत पर्ने वालुवाटार, पंचकन्या, महाराजगञ्ज एरियामा लाइन मर्मत कार्यको लागि मिती 2078-01-29 13:00 देखी 2078-01-29 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित  क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


लाइन मर्मत तथा विद्दुतिय संरचना स्थानान्तरण सम्बन्धी जानकारी
5 days ago

Kirtipur Distribution Center को मछेगाउँ फिडर अन्तर्गत ढाल्पमा ट्रान्सफर्मर जडान तथा सडकमा परेका पोलहरु शिफ्टिंग कार्यको लागि मिती 2078-01-29 11:00 देखी 2078-01-29 16:00 सम्म उक्त फिडर अन्तर्गत भात्क्यापाटिको सेक्सानलाइज् स्विच बन्द गरि कार्य गर्नुपर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु बिस्टगाउँ, भात्क्यापाटि, गाम्चा, राराहिल,ढाल्प र नगाऊँ लगायतका क्षेत्रहरुमा बिधुत आपूर्ति बन्द हुने भएकोले ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


लाइन मर्मत सम्बन्धी जानकारी
5 days ago

Pulchowk Distribution Center को टेकुपुल्चोक फिडर अन्तर्गत पर्ने बागमती खोला छेउमा कंडक्टर परिवर्तन कार्यको लागि मिती 2078-01-29 11:00 देखी 2078-01-29 16:00 सम्म उक्त फिडरको बल्खु पूल नाजिक जम्पर छूटाई कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो क्षेत्र अन्तर्गतको दुइ थान ट्रांसफार्मर बंद रहने भएकोले सो क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


For older records        >>>Click Here
Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !