BIDHUT UPDATES
लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
10 hours ago
Balambu Sub DC को थानकोट फिडर अन्तर्गत पर्ने नैकाप, बलम्बु, चुन्देबी , खहरे ,दहचोक एरियामा HT Conductor Upgrading कार्यको लागि मिती 2079-06-08 10:00 देखी 2079-06-08 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
10 hours ago
Kirtipur Distribution Center को रोपवे फिडर अन्तर्गत पर्ने स्विचाटार देखी एल आर राइ स्कुल सम्म एच टि कनडकटर अपग्रेड गर्ने कार्य र काठमाडौं उपत्यका पश्चिम बितरण प्रणाली सुद्रिडिकरण आयोजना कार्य अन्तर्गत मैत्रिनगर स्थित ट्रान्स्फोर्मर भूमीगत प्रणाली बाट चार्ज गरी परीच्यण गर्ने कार्यको लागि मिती 2079-06-08 10:00 देखी 2079-06-08 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु मैत्रिनगर, नापी कार्यलय, आसिर्बाद चोक, इशनेशोर महादेब मन्दिर एरियामा बिद्युत अबरुद्ध हुने भएकोले सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
12 hours ago
Gulmi Distribution Center को 33kV Birbas-Bastu फिडर अन्तर्गत पर्ने विरबास देखी तम्घास खन्डमा लाइनको नजिक परेका रुखका हागाबिगा काट्ने कार्यको लागि मिती 2079-06-08 08:00 देखी 2079-06-08 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु रेसुंगा नगरपालिका, धुर्कोट, इस्मा , मदाने, गुल्मिदर्बार , मालिका एरिया लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
13 hours ago
Salyan Distribution Center को Salyan 33 K.v फिडर अन्तर्गत पर्ने तुल्सिपुर, हर्नेटि, राम्री, कपुरकाेट, साेलाबाङ, टुनिबाेट, लुहाम, लान्ति, सितलपाटि एरियामा मर्मत कार्यकाे लागि मिती 2079-06-08 07:00 देखी 2079-06-08 18:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 day ago
Thimi Distribution Center को बालकुमारी फिडर अन्तर्गत पर्ने भुलाङखेल ,दुईपोखरी ,हातिमाङकाल,सिद्दिकाली ,बुद्दबिहार एरियाको 11 KV लाईन मर्मत .... कार्यको लागि मिती 2079-06-07 09:30 देखी 2079-06-07 01:00 सम्म उक्त लाईन सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो लाईन अन्तर्गत वितरित स्थानहरु भुलाङखेल,सिद्दिकाली ,दुईपोखरी .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 days ago
Urlabari Distribution Center को Rajghat फिडर अन्तर्गत पर्ने Urlabari,Madhumalla,Rajghat,Itahara एरियामा .... कार्यको लागि मिती 2079-06-06 13:00 देखी 2079-06-06 05:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु ..Miklajung ga.pa. 06 & 09.. लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 days ago
Thimi Distribution Center को बालकुमारी फिडर अन्तर्गत पर्ने भुलाङखेल ,सिद्दिकाली, दुईपोखरी बुद्दबिहार एरियाको 11 KV लाईन बदली .... कार्यको लागि मिती 2079-06-06 09:00 देखी 2079-06-06 05:00 सम्म उक्त लाईन सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो लाईन अन्तर्गत वितरित स्थानहरु भुलाङखेल ,दुईपोखरी,बुद्दबिहार .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 days ago
Thimi Distribution Center को टीबीहस्पिटल फिडर अन्तर्गत पर्ने नमुना बस्ती ढुङगेधारा नजिक रहेको 200 kVA TR बन्द गरी उक्त एरियामा ...मर्मत. कार्यको लागि मिती 2079-06-05 09:30 देखी 2079-06-05 12:00 सम्म उक्त लाईन सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो अन्तर्गत वितरित स्थान नमुना बस्ती ,ढुङगेधारा .... क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
4 days ago
Urlabari Distribution Center को Itahara Feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने Urlabari Municipality 04, 07,,08 and Ratumai municipality ward no. 08, 09 and 10. एरियामा Madan bandari marga ma Pole Shifting and Bush Cutting works कार्यको लागि मिती 2079-06-04 12:00 देखी 2079-06-04 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु ...Mikalajung 06, 07 Madhumalla . लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
4 days ago
Maharajgunj Distribution Center को शिवपुरी फिडर अन्तर्गत पर्ने tokharoad police chauki dekhi tokha bazar samma एरियामा ..HT Line upgrading.. कार्यको लागि मिती 2079-06-04 11:00 देखी 2079-06-04 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु डाडागाउ, पासिकोट, भष्मस्थली, टोखा, पंचेटार, मेगासिटी, ढलमलटार . लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
4 days ago
Sankhu Sub DC को साँखु फिडर अन्तर्गत जर्शिंग पौवा एरियामा 11k.v. HT conductor upgrading कार्यको लागि मिती 2079-06-04 09:00 देखी 2079-06-04 16:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु Lapse,Burkhamal,Dadakateri,Jarshing pauwa area,Patap,Nanglebhare,Kartike लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
4 days ago
Lahan Distribution Center को 11 kV Bastipur Feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने Lahan-13 & 24 र Dhangadhimai-12 एरियामा Bush Cutting कार्यको लागि मिती 2079-06-04 08:00 देखी 2079-06-04 18:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु घलेटोल, पक्कीटोल, सुक्रामपुर, सरस्वती-मलहन्मा, सिमलटोकी, गर्मे, मरायन लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
4 days ago
Thimi Distribution Center को टीबीहस्पिटल फिडर अन्तर्गत पर्ने चारदोबाटो ढुङगेधारा नजिक रहेको 200 KVA TR बन्द गरी उक्त एरियामा लाईन मर्मत.... कार्यको लागि मिती 2079-06-04 02:30 देखी 2079-06-04 05:00 सम्म उक्त लाईन सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो लाईन अन्तर्गत वितरित स्थान चारदोबाटो ढुङगेधारा .... क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
5 days ago
Kirtipur Distribution Center को रोपवे फिडर अन्तर्गत पर्ने स्विचाटार एरियामा HT Conductor Upgrade गर्ने कार्य तथा काठमाडौं उपत्यका पश्चिम बितरण प्रणाली सुढ्रीदिकरण आयोजना अन्तर्गत इशानेशोर महादेब मन्दिर स्थित ट्रान्स्फोर्मेर भूमिगत प्रणाली बाट चार्ज गरी टेस्तिङ् कार्य गर्नको लागि मिती 2079-06-03 10:30 देखी 2079-06-03 05:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु मैत्रिनगर, इशनेशोर महादेव मन्दिर, नापी कार्यलये, आशिरबाद चोक एरियामा बिद्युत अबरुद्ध हुने भएकोले सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
5 days ago
Balambu Sub DC को थानकोट फिडर अन्तर्गत पर्ने नैकाप, बलम्बु, चुन्देबी , खहरे ,दहचोक एरियामा HT line Upgrading कार्यको लागि मिती 2079-06-03 10:00 देखी 2079-06-03 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
6 days ago
बालाजु वितरण केन्द्रको कार्यक्षेत्र मनमैजु मा जिर्ण एच टि पोल बदलि गर्ने कार्यको लागि मिति २०७९/०६/०२ गते विहान ११:०० बजे देखि दिउसो २:०० बजे सम्म विष्णुमति फिडर सटडाउन गरिने हुदा सो फिडरबाट विधुत सप्लाई भएको क्षेत्रहरु मनमैजु , छन्त्याल संघ, शुभकामना स्कुल, लोकतान्त्रिक चोक लगाएतका एरियामा विधुत सप्लाई बन्द हुने व्यहोरा जानकारी गरईन्छ . यस कार्यबाट ग्राहकवर्गमा पर्न जाने असुविधा प्रती ने.वि.प्रा. बालाजु वितरण केन्द्र क्षमाप्रार्थी छ साथै निर्धारित समय अगावै कार्य सम्पन्न भएमा तोकिएको समय अगावै लाइन सुचारु हुने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ .

For older records        >>>Click Here
Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !