BIDHUT UPDATES
लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2020-05-30 21:45:30

कुलेश्वर वितरण केन्द्र अन्तर्गतकाे कलंकी देखी ढुंगेधारा सम्मकाे चक्रपथ    र सितापाइला देखी रामकाेटसम्मकाे सडक विस्तार कार्यकाे लागि स्वीचाटार‌- स्वयम्भु  फिडरबाट वितरीत एच टी लाइनकाे जम्पर छुटाइ    सडककाे दायाँ बायाँकाे विद्युतीय संरचना ( एच टी एल टी लाइन ) स्थानान्तरण कार्य तथा भिमढुंगा ११ के.भि. स्वीच जडान कार्य गर्नुपर्ने भएकाेले  मिति २०७७।२।१८   गते विहान ११ बजेबाट साँझ ५ बजेसम्म सट डाउन हुने हुँदा उक्त फिडर अन्तर्गत सितापाइला, बुढाथाेकी काेल्ड स्टाेर ,मुसलवान टाेल, बुढानिलकण्ठ मन्दिर, टेम्पाे पार्क, सिभिल हाेम्स, टाैखेल, अलाकत्रा फेक्ट्री, थापाचाेक, रामकाेट, अादेश्वर, छत्रेदेउराली लगायत यस फिडरबाट सप्लाइ लिएका  क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएकाे असुविधा प्रति क्षमाप्रार्थी छाै‌ं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा साे समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीकाे लागी अनुराेध छ ।   


लाइन सटडाउनकाे जानकारी सम्बन्धमा।
2020-05-09 16:23:54

कुलेश्वर वितरण केन्द्र अन्तर्गतकाे कलंकी देखी ढुंगेधारा सम्मकाे चक्रपथ    र सितापाइला देखी रामकाेटसम्मकाे सडक विस्तार कार्यकाे लागि स्वीचाटार‌- स्वयम्भु  फिडरबाट वितरीत एच टी लाइनकाे जम्पर छुटाइ   तथा सितापाइला गाेल्छा चाेक सँगैकाे सेक्सनलाइजर स्विच काटी सडककाे दायाँ बायाँकाे विद्युतीय संरचना ( एच टी एल टी लाइन ) स्थानान्तरण कार्य गर्नुपर्ने भएकाेले  मिति २०७७।१।२८  र २९ गते विहान ९ बजेबाट साँझ ५ बजेसम्म सट डाउन हुने हुँदा उक्त फिडर अन्तर्गत बुढाथाेकी काेल्ड स्टाेर ,मुसलवान टाेल, बुढानिलकण्ठ मन्दिर, टेम्पाे पार्क, सिभिल हाेम्स, टाैखेल, अलाकत्रा फेक्ट्री, थापाचाेक, रामकाेट, अादेश्वर, छत्रेदेउराली लगायत यस फिडरबाट सप्लाइ लिएका  क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएकाे असुविधा प्रति क्षमाप्रार्थी छाै‌ं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा साे समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीकाे लागी अनुराेध छ ।   


लाइन सटडाउनकाे जानकारी सम्बन्धमा।
2020-03-23 17:21:03

कुलेश्वर वितरण केन्द्र अन्तर्गतकाे कलंकी देखी ढुंगेधारा सम्मकाे चक्रपथ विस्तार कार्यकाे लागि स्वीचाटार‌- स्वयम्भु  फिडरबाट वितरीत एच टी लाइनकाे जम्पर छुटाइ   कार्य गर्नुपर्ने भएकाेले  मिति २०७६।१२।११   र १२ गते विहान ११ बजेबाट साँझ ५ बजेसम्म सट डाउन हुने हुँदा उक्त फिडर अन्तर्गत बुढाथाेकी काेल्ड स्टाेर ,मुसलवान टाेल, बुढानिलकण्ठ मन्दिर, टेम्पाे पार्क, सिभिल हाेम्स, टाैखेल, अलाकत्रा फेक्ट्री लगायत यस फिडरबाट सप्लाइ लिएका  क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएकाे असुविधा प्रति क्षमाप्रार्थी छाै‌ं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा साे समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीकाे लागी अनुराेध छ ।  


लाइन सटडाउनकाे जानकारी सम्बन्धमा।
2020-03-17 11:47:34

जाेरपाटी वितरण केन्द्रकाे  गाेठाटार  फिडरकाे कन्डक्टर अपग्रेडी‌‍गं कार्य गर्नुपर्ने भएकाेले  मिति २०७६।१२।०४ , ०५ ,०६  र ०७ गते विहान ९ बजेबाट साँझ ४ बजेसम्म सट डाउन हुने हुँदा उक्त फिडर अन्तर्गत फाेर्सपार्क, विरेन्द्रचाेक, गान्धीमाेड, हात्तिडाडा र एयरपाेर्ट पछाडीकाे एरिया लगायत यस फिडरबाट सप्लाइ लिएका  क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएकाे असुविधा प्रति क्षमाप्रार्थी छाै‌ं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा साे समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीकाे लागी अनुराेध छ ।   


लाइन सटडाउनकाे जानकारी सम्बन्धमा।
2020-03-16 16:17:40

पुल्चाेक वितरण केन्द्रकाे पाटन फर्पि‍ग‌ं  फिडरबाट वितरीत ११ के भी  लाइन अपग्रेडी‌‍गं कार्य गर्नुपर्ने भएकाेले  मिति २०७६।१२।०४ , ०६  र ०८ गते विहान १० बजेबाट साँझ ६ बजेसम्म सट डाउन हुने हुँदा उक्त फिडर अन्तर्गत चुनिखेल ,छम्पि, सल्यानटार, इटाहिटी, कामीडाडा, टिकाभैरव, देविचाैर, बुरुंगचुली एरिया लगायत यस फिडरबाट सप्लाइ लिएका  क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएकाे असुविधा प्रति क्षमाप्रार्थी छाै‌ं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा साे समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीकाे लागी अनुराेध छ । 


लाइन सटडाउनकाे जानकारी सम्बन्धमा।
2020-03-05 10:54:00

पुल्चाेक वितरण केन्द्रकाे पाटन फर्पि‍ग‌ं  फिडरबाट वितरीत ११ के भी  लाइन अपग्रेडी‌‍गं कार्य गर्नुपर्ने भएकाेले  मिति २०७६।११।२२ ,२४  र २५ गते विहान १० बजेबाट साँझ ६ बजेसम्म सट डाउन हुने हुँदा उक्त फिडर अन्तर्गत फर्सीडोल ,डुकुछाप, दनुवार वस्ती, जाेर्खु, घुसेल, खाेलाखेत एरिया लगायत यस फिडरबाट सप्लाइ लिएका  क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएकाे असुविधा प्रति क्षमाप्रार्थी छाै‌ र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा साे समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीकाे लागी अनुराेध छ ।  


लाइन सटडाउनकाे जानकारी सम्बन्धमा।
2020-02-24 16:14:00

पुल्चाेक वितरण केन्द्रकाे पाटन फर्पि‍ग‌ं  फिडरबाट वितरीत ११ के भी  लाइन अपग्रेडी‌‍गं कार्य गर्नुपर्ने भएकाेले  मिति २०७६।११।१३ ,१५ ,१७, १९ र २० गते विहान १० बजेबाट साँझ ६ बजेसम्म सट डाउन हुने हुँदा उक्त फिडर अन्तर्गत फर्सीडोल ,डुकुछाप, दनुवार वस्ती, जाेर्खु, घुसेल, खाेलाखेत एरिया लगायत यस फिडरबाट सप्लाइ लिएका  क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएकाे असुविधा प्रति क्षमाप्रार्थी छाै‌ र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा साे समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीकाे लागी अनुराेध छ ।  


लाइन सटडाउनकाे जानकारी सम्बन्धमा।
2020-02-16 14:48:46

पुल्चाेक वितरण केन्द्रकाे पाटन फर्पि‍ग‌ं  फिडरबाट वितरीत ११ के भी  लाइन अपग्रेडी‌‍गं कार्य गर्नुपर्ने भएकाेले  मिति २०७६।११। ५ र ७ गते विहान १० बजेबाट साँझ ६ बजेसम्म सट डाउन हुने हुँदा उक्त फिडर अन्तर्गत फर्सीडोल ,डकुछाप, दनुवार वस्ती, जाेर्खु, घुसेल, खाेलाखेत एरिया लगायत यस फिडरबाट सप्लाइ लिएका  क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएकाे असुविधा प्रति क्षमाप्रार्थी छाै‌ र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा साे समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीकाे लागी अनुराेध छ । 


लाइन सटडाउनकाे जानकारी सम्बन्धमा।
2020-02-09 11:32:17

महाराजग‌ंज  वितरण केनद्रकाे ओम  फिडरबाट वितरीत लाइन  चक्रपथ विस्तार कार्यकाे लागी नेपाल वन निगम लिमिटेडले रुख कटान  गर्नकाे लागि मिति २०७६।१०।२६ गते दिउँसाे १२  बजेबाट २ बजेसम्म सट डाउन हुने हुँदा उक्त फिडर अन्तर्गत सुकेधारा, न्युकाेलाेनी, ढलाने पुल, निलाे पुल लगायतका क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएकाे असुविधा प्रति क्षमाप्रार्थी छाै‌ र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा साे समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीकाे लागी अनुराेध छ ।


लाइन मर्मतकाे लागी सटडाउनकाे जानकारी सम्बन्धमा
2020-02-07 20:07:12

पुल्चाेक वितरण केन्द्रकाे पाटन कुपण्डाेल  फिडरबाट वितरीत ११ के भी  लाइनमा सपाेर्ट च्यानल राखने कार्य  गर्नुपर्ने भएकाेले  मिति २०७६।१०।२५  गते विहान ११ बजेबाट साँझ ४ बजेसम्म सट डाउन हुने हुँदा उक्त फिडर अन्तर्गत छवाहल, पाटन ढाेका, नपहिटी, कुम्भेश्वर, शंखमुल, धपागल तरकारी बजार, मंगल बजार, लगनखेल वितरण केन्द्रका केही  एरिया  लगायतका यस फिडर बाट आपुर्ति लिएका  ग्राहकवर्गमा पर्न गएकाे असुविधा प्रति क्षमाप्रार्थी छाै‌ं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा साे समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीकाे लागी अनुराेध छ । 


लाइन सटडाउनकाे जानकारी सम्बन्धमा।
2020-02-04 20:02:44

महाराजग‌ंज  वितरण केन्द्रकाे धापासी र बुढानिलकण्ठ फिडरबाट वितरीत लाइन  चक्रपथ विस्तार कार्यकाे लागी नेपाल वन निगम लिमिटेडले रुख कटान  गर्नकाे लागि मिति २०७६।१०।२२ गते विहान ७ बजेबाट ;साँझ ४ बजेसम्म सट डाउन हुने हुँदा उक्त फिडर अन्तर्गत वसुन्धारा ,श्रीटाेल, सामाखुशी चाेक, रानीबारी ,गाे‌ंगबु चाेक ,टोखा राेड हुँदै ग्राण्डी हस्पीटल लगायतका क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएकाे असुविधा प्रति क्षमाप्रार्थी छाै‌ र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा साे समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीकाे लागी अनुराेध छ ।  


लाइन मर्मत कार्यकाे लागी सटडाउन सम्बन्धमा
2020-01-31 18:38:17

पुल्चाेक वितरण केन्द्रकाे टेकु पुल्चाेक  फिडरबाट वितरीत ११ के भी  लाइनमा सेक्सनलाइजर राखने कार्य तथा जम्परहरु मर्मत गरी फिडर सुधार गर्नुपर्ने भएकाेले  मिति २०७६।१०।१८ गते विहान ११ बजेबाट साँझ ५ बजेसम्म सट डाउन हुने हुँदा उक्त फिडर अन्तर्गत वल्खु, सानेपा साँचल, सानेपा चाेक ,प्रधानसेनापति निवास ,झम्सीखेल चाेक, सि जि कार्यालय एरिया  लगायतका क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएकाे असुविधा प्रति क्षमाप्रार्थी छाै‌ र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा साे समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीकाे लागी अनुराेध छ ।  


लाइन सटडाउनकाे जानकारी सम्बन्धमा।
2020-01-31 15:21:34

महाराजग‌ंज  वितरण केन्द्रकाे धापासी  फिडरबाट वितरीत लाइन  चक्रपथ विस्तार कार्यकाे लागी नेपाल वन निगम लिमिटेडले रुख कटान  गर्नकाे लागि मिति २०७६।१०।१८ गते विहान ७ बजेबाट ४ बजेसम्म सट डाउन हुने हुँदा उक्त फिडर अन्तर्गत वसुन्धारा सामाखुशी चाेक रानीबारी गाे‌ंगबु चाेक टोखा राेड हुँदै ग्राण्डी हस्पीटल लगायतका क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएकाे असुविधा प्रति क्षमाप्रार्थी छाै‌ र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा साे समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीकाे लागी अनुराेध छ ।


लाइन सटडाउनकाे जानकारी सम्बन्धमा
2020-01-28 15:38:05

महाराजग‌ंज  वितरण केन्द्रकाे बुढानिलकण्ठ  फिडरबाट वितरीत लाइन  चक्रपथ विस्तार कार्यकाे लागी नेपाल वन निगम लिमिटेडले रुख कटान  गर्नकाे लागि मिति २०७६।१०।१५ गते विहान ७।३० बजेबाट ५ बजेसम्म सट डाउन हुने हुँदा उक्त फिडर अन्तर्गत वसुन्धारा श्रीटाेल लगायतका क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएकाे असुविधा प्रति क्षमाप्रार्थी छाै‌ र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा साे समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीकाे लागी अनुराेध छ ।


लाइन सटडाउनकाे जानकारी सम्बन्धमा
2020-01-27 11:07:06

महाराजग‌ज  वितरण केनद्रकाे धापासी  फिडरबाट वितरीत लाइन  चक्रपथ विस्तार कार्यकाे लागी नेपाल वन निगम लिमिटेडले रुख कटान  गर्नकाे लागि मिति २०७६।१०।१३ गते विहान ७ बजेबाट ४ बजेसम्म सट डाउन हुने हुँदा उक्त फिडर अन्तर्गत वसुन्धारा सामाखुशी चाेक रानीबारी गाे‌ंगबु चाेक टोखा राेड हुँदै ग्राण्डी हस्पीटल लगायतका क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएकाे असुविधा प्रति क्षमाप्रार्थी छाै‌ र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा साे समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीकाे लागी अनुराेध छ ।


मर्मत कार्यकाे लागी लाइन अवरुद्ध सम्बन्धी
2020-01-15 14:45:28

स्युचटार टेकु ६६ के भि लाइनमा समस्या आएकोले इमरजेन्सी सटडाउन (२ घन्टा करीब दिउँसो ४ बजेसम्म) लिइ कार्य गर्नु पर्ने भएकोले टेकु सवस्टेसनबाट प्रसारीत ११ के भि लाइनबाट विद्युत सेवा लिने ग्राहकहरुको लाइन अवरुद्ध हुने जानकारीको लागी अनुरोध छ । साथै यसबाट यहाँहरुमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौ ।कार्य निर्धारीत समय भन्दा अगावै सम्पन्न भएमा निर्धारीत समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुनेछ ।


नयाँ ट्रान्सफरमर थप गरिएकाे जानकारी
2020-01-09 21:29:39

Balaju Substation मा 22.5 MVA,66/11 kV New Transformer no load मा Charge गरियो। करिव 12 घण्टा जति नो-लोडमा charge गरि मिति २०७६।९।२५ देखि Load मा जोडिने छ। सो Power Transformer ले लोड लिएपछि टेकु, स्युचाटार, महाराजगन्ज स्विचिङ तथा लैनचौर स/स का केही feeder हरुको लोड सिफ्ट गर्न सकिने छ। टेकुको Power Transformer Overloading को समस्या हट्ने छ साथै स्विचाटार बाट स्यम्भु 11 के.भि. फिडरमा भएको Overloading बाट पनि छुट्कारा मिल्ने छ।


मर्मत कार्यमा गएका कर्मचारी माथी कुटपिट भएकाे सम्बन्धमा
2020-01-09 16:35:56

जाेरपाटी वितरण केन्द्रकाे नाेलाइट टाेली माथी मिती २०७६।९।२२ गते राती १० बजेतिर मुलपानीकाे लक्ष्मीनारायण चाेकमा लाइन मर्मत गरेर फर्कीने क्रममा रक्सी खाएर बसेका २ व्याक्तीले कुटपिट गरी घाइते बनाएकाे र कुटपिट गर्ने व्याक्ती सशस्त्र प्रहरी रहेकाे बुझिन आएकाे छ । घाइते कर्मचारी हेल्पर सुर्य वहादुर खत्रीकाे हातकाे बुढी औलाकाे अपरेशन गर्नुपर्ने भएकाेले हाल जाेरपाटी अर्थाेपेडीक हस्पीटलमा अपरेशन हुँदै छ भने हेल्पर सुवास खड्काकाे मुखमा चाेट लागेकोले साेही हस्पीटलमा उपचार भइरहेकाे छ । हाल  कुटपिट गर्ने व्यात्क्तीलाइ कारवाहीकाे माग गरी इलाका प्रहरी कार्यालय बाैद्धमा  निवेदन दर्ता गराइसकीएकाे छ । कुटपिट गर्ने दुवै व्याक्ती प्रहरीकाे नियन्त्रणमा रहेका छन् भन्ने जानकारी प्राप्त भएकाे छ ।


फिडर सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2020-01-09 16:35:23

मिति २०७६ पुस २४ गते बालाजु सब-स्टेसनमा नया ६६/११ के भी २२.५  MVA ट्रान्सफर्मर जडान गर्नको लागि दिनको ११:३० देखी १५:३० सम्म उक्त स-सबाट बिस्तारित बिआड़ी -१,   बिआड़ी -२,  ढुंगेधारा , महाराजगंज-२ , नयाबजार र धर्मस्थली  फिडरहरु सट डाउन हुने हुँदा  ग्राहकवर्गमा पर्न जाने असुविधा प्रति क्षमाप्रार्थी छौ । ‌ साथै कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागी अनुरोध छ ।


लाइन सुचारु भएकाे सम्बन्धमा
2020-01-07 16:57:24

महाराजगंज वितरण केन्द्रको ओम फिडरबाट वितरीत लाइन चक्रपथ विस्तार कार्यकाे लागी नेपाल वन निगम लिमिटेडले रुख कटान गर्नकाे लागि मिति २०७६।०९।२२ गते विहान ९ बजेबाट ४ बजेसम्म उक्त फिडर अन्तर्गत सुकेधारा, न्युकोलोनी, ढलाने पुल, निलाे पुल लगायतका क्षेत्रहरुका लागी लिइएको  सट डाउन उक्त कार्य सम्पन्न गरी लाइन  सुचारु भएकाे जानकारीकाे लागी अनुराेध छ ।


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !