BIDHUT UPDATES
सडक विस्तारकाे लागि विद्दुतिय संरचना स्थानान्तरण सम्बन्धी जानकारी
5 hours from now

Butwal Distribution Center को Devinagar feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने बुटवल कालिकापथ हाेराईजन चाेक देखि ईट्टाभट्टीसम्म सडक विस्तारकाे कारण पुरानाे पाेल हटाउने तथा नयां लाईन विस्तार गर्ने कार्यकाे लागि मिती 2077-11-21 08:00 देखी 2077-11-21 18:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत उल्लेखित स्थानहरूका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


पोल स्थानान्तरण सम्बन्धी जानकारी
5 hours from now

Garamin Sub DC को हेम्जा फिडर फिडर अन्तर्गत पर्ने पोखरा-२५ हेम्जा एरियामा सडक पोल स्थानान्तरण कार्यको लागि मिती 2077-11-21 10:00 देखी 2077-11-21 12:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु पोखरा-२५ हेम्जा का सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


लाइन मर्मत सम्बन्धी जानकारी
10 hours ago

Biratnagar Distribution Center को Nahar फिडर अन्तर्गत पर्ने Biratnagar Metropolitan City Area ward No. 4,5,6,11,12 एरियामा लाइन मर्मत कार्यको लागि मिती 2077-11-21 09:00 देखी 2077-11-21 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


लाइन मर्मत सम्बन्धी जानकारी
10 hours ago

Balaju Distribution Center को बालाजु - गोलढुंगा (टेकु -१) फिडर अन्तर्गत पर्ने शेश्मति, गोलढुंगा, लोलांग, फुयाल्थोक, चिसापानी, ओशोएरिया, तिन्पिप्ले, ठुलाखोला, छत्रेदेउराली, जितपुर फेंदी एरियामा लाइन मर्मत कार्यको लागि मिती 2077-11-21 09:00 देखी 2077-11-21 12:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


सडक विस्तारको लागि विद्दुतिय संरचना स्थानान्तरण सम्बन्धी जानकारी
10 hours ago

Budanilkantha Sub DC को शिवपुरी फिडर अन्तर्गत पर्ने डाडागाउ, पासिकोट, भष्मस्थली, टोखा, पंचेटार, मेगासिटी, ढलमलटार एरियामा Pole shifting for Road Extension works in Pasikot Area कार्यको लागि मिती 2077-11-21 10:00 देखी 2077-11-21 05:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु डाडागाउ, पासिकोट, भष्मस्थली, टोखा, पंचेटार, मेगासिटी, ढलमलटार लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


बुस कटीङ तथा लाइन मर्मत सम्बन्धी जानकारी
19 hours ago

Salyan Distribution Center को श्रीनगर फिडर अन्तर्गत पर्ने पटारे देखि थारमारे सम्मकाे एरियामा लाईनमा लागेका रुखका हागाँविगाँ कटान तथा अन्य नियमित मर्मत कार्यको लागि मिती 2077-11-20 10:30 देखी 2077-11-20 03:30 सम्म उक्त फिडरकाे थारमारे साईडकाे डिस्कनेक्टिङ स्वीच काटि कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु बरला, पटारे, ढाेरचाैर , थारमारे, दार्मा गा.पा, कुमाख गा.पा लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


पोल सार्ने सम्बन्धी जानकारी
19 hours ago

Budanilkantha Sub DC को चुनिखेल फिडर अन्तर्गत पर्ने भंगाल, गाम्चा, सापाटार, टुपेक, वडा कार्यालय ११, कौडोल, सुन्दरबस्ति, बासबारी एरियामा Distribution Line Underground Project ko Pole Shifting कार्यको लागि मिती 2077-11-20 23:00 देखी 2077-11-20 00:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा (1 Hr) राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु भंगाल, गाम्चा, सापाटार, टुपेक, वडा कार्यालय ११, कौडोल, सुन्दरबस्ति, बासबारी लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


बुस कटीङ सम्बन्धी जानकारी
19 hours ago

Butwal Distribution Center को Devinagar feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने बुटवल कालिकापथ,माेतिपुर,रानीगन्ज लगायतका स्थान हरूमा विद्युत लाईन वरपरका रुखहांगा काट्ने कार्यकाे लागि मिती 2077-11-20 09:00 देखी 2077-11-20 18:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत उल्लेखित स्थानहरूमा ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


लाइन मर्मत सम्बन्धी जानकारी
1 day ago

Inaruwa Distribution Center को 11 KV Gramin Feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने Inaruwa Ward No.9, 10, Harinagar Ga.Pa & Dewanganj Ga.Pa. एरियामा लाइन मर्मत कार्यको लागि मिती 2077-11-20 08:00 देखी 2077-11-20 12:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


लाइन मर्मत सम्बन्धी जानकारी
1 day ago

Inaruwa Distribution Center को 11 KV Jhumka Feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने Inaruwa Na.Pa. Ward No.3,6, Ramdhuni Na.Pa Ward No. 2, 4, 9 एरियामा मर्मत कार्यको लागि मिती 2077-11-20 08:00 देखी 2077-11-20 12:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


लाइन मर्मत सम्बन्धी जानकारी
1 day ago

Inaruwa Distribution Center को 11 KV Laukahi Feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने Inaruwa Ward No. 4, 8 , Ramdhuni Na.Pa. 8, Bhokrahanarsing Ga.Pa., Koshi Ga.Pa. & Baraha Ward No. 11. एरियामा मर्मत कार्यको लागि मिती 2077-11-20 08:00 देखी 2077-11-20 12:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित  क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


पोल बदली सम्बन्धी जानकारी
1 day ago

Pokhara Distribution Center को एअरपोर्ट फिडर फिडर अन्तर्गत पर्ने पृथ्वीचोक नर्सरी-पुरानो बसपार्क-शिबटोल-लक्ष्मी पाउरोटी-नागढुंगा-फेवा सिटि-मुस्ताङ चोक-राष्ट्र बैंक चोक-ड्यामसाईड-कर्मचारी संचय कोष एरियामा पोल बदली कार्यको लागि मिती 2077-11-19 11:00 देखी 2077-11-19 14:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु का सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


पोल बदलि सम्बन्धी जानकारी
1 day ago

Pokhara Distribution Center को बैदाम फिडर फिडर अन्तर्गत पर्ने अमरसिंह-रामघाट-सृजनाचोक-मालेपाटन-शान्तिपाटन-डिहिको पाटन-हल्लनचोक-खहरे-सेदी-खपौदी एरियामा पोल बदलि कार्यको लागि मिती 2077-11-19 11:00 देखी 2077-11-19 14:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु का सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 day ago
Syangja Distribution Center को Setidovan फिडर अन्तर्गत पर्ने Putalibazar Municipality ward no. 4 and 14, Adhikhola Rural Municipality and Phedikhola Rural Municipality. एरियामा बुश कटिंग कार्यको लागि मिती 2077-11-19 11:00 देखी 2077-11-19 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु सेतीदोभान,जुग्ले,कार्कीनेट,फुलबारी,निबुवाबोट,बांगसिंग पन्चासे क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

जानकारी
2 days ago

Garamin Sub DC को लुम्ले फिडर फिडर अन्तर्गत पर्ने अन्नपुर्ण-५ गिरिचोक र नयापुल एरियामा नया मोदी-लेखनाथ १३२ के.भी. प्रसारण लाईन निर्माण कार्यको लागि मिती 2077-11-19 र 20 गते 10:00 देखी 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु गिरिचोक र नयापुल लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


बुस कटीङ सम्बन्धी जानकारी
2 days ago

Syangja Distribution Center को Thuladihi फिडर अन्तर्गत पर्ने Putalibazar Municipality-3, 5, 7, 8 and 9 Biruwa Municipality 3, 4 And Harinas Municipality 1, 2 and 3. एरियामा बुश कटिंग कार्यको लागि मिती 2077-11-18 11:00 देखी 2077-11-18 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत बहाकोट क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


सडक विस्तारको लागि विद्युतीय संरचना स्थानान्तरण सम्बन्धी जानकारी
2 days ago

Baneshwor Distribution Center को साँखु फिडर अन्तर्गत पर्ने नयाँपाटी एरिया, गोकर्णेश्वर नयाँपाटि खानेपानी,बिपी चोक देखी सुन्दरीजल मेलम्ची दोबाटो, काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी प्रशोधन केन्द्र र सोही सडक खण्डको आसपास क्षेत्र सम्म विद्युतीय पोल तथा तारहरु स्थानान्तरण (सडक विस्तार भइरहेकोले)कार्यको लागि मिती 2077-11-18 11:00 देखी 2077-11-18 14:30 सम्म उक्त फिडरको नयाँपाटि खानेपानी अगाडिको सेक्सनलाइजर स्वीच काटि सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


सडक बिस्तारकाे लागि पाेल स्थानान्तरण सम्बन्धी जानकारी
2 days ago

Itahari Distribution Center को UDHYOG LABIPUR FEEDER फिडर अन्तर्गत पर्ने Only industrial consumer( khanar, east from itahari chowk, west from itahari chowk up to jhumka bazar) एरियामा सडक बिस्तारकाे लागि पाेल स्थानान्तरण कार्यको लागि मिती 2077-11-18 09:00 देखी 2077-11-23 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित  क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


सडक बिस्तारकाे लागि पाेल स्थानान्तरण सम्बन्धी जानकारी
2 days ago

Itahari Distribution Center को NTC FEEDER फिडर अन्तर्गत पर्ने (West from itahari chowk up to koshi guest house, janata field, healthpost, pashupati mandir, aaitabare telecome) एरियामा सडक बिस्तारकाे लागि पाेल स्थानान्तरण कार्यको लागि मिती 2077-11-18 09:00 देखी 2077-11-23 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


सडक विस्तारको लागि विद्दुतिय संरचना स्थानान्तरण सम्बन्धी जानकारी
2 days ago

Itahari Distribution Center को ITAHARI FEEDER फिडर अन्तर्गत पर्ने ( Osho chowk, basnet tole, radhakrishna temple, north from itahari chowk up to TARAHARA whole area, sangit chowk, tulasha tole) एरियामा सडक बिस्तारकाे लागि पाेल स्थानान्तरण कार्यको लागि मिती 2077-11-18 09:00 देखी 2077-11-23 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित  क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


For older records        >>>Click Here
Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !