BIDHUT UPDATES
लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
15 hours ago
Bhaktapur Distribution Center को नलिनचोक फिडर अन्तर्गत पर्ने कमलविनायक बसपार्क, लिवाली, चियामासिंग, ताथली, सिपडोल, आशापुरी, पलासे, काक्राबारी, साँगा, चितापोल,रानिकोट,पाटिभयझाङ एरियामा .... कार्यको लागि मिती 2079-12-13 14:30 देखी 2079-12-13 16:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
17 hours ago
Balambu Sub DC को सतुङल फिडर अन्तर्गत पर्ने बुद्ध चोक एरियामा Sectionalizer Installation कार्यको लागि मिती 2079-12-13 13:00 देखी 2079-12-13 16:00 सम्म उक्त फिडरको बुद्ध चोकको DO Branch अफमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
20 hours ago
Lahan Distribution Center को 11 KV बस्तीपुर फिडर फिडर अन्तर्गत वितरण प्रणाली सुदृढीकरण कार्यको लागि नयाँ गाडिएको पोलमा तार तान्ने कार्यको लागि मिती 2079-12-13 10:00 देखी 2079-12-13 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु पिडरवोनी, बस्तीपुर, गोविन्दपुर, सरस्वती-मलहन्मा, घलेटोल, शुक्रामपुर, राईटोल, सिमलटोकी, तरेगना, भदैया, ढोडना, वीरनगर, शोभापुर, झुटकी, बानो, खेस्राहा लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
1 day ago
Thimi Distribution Center को सल्लाघारी फिडर अन्तर्गत पर्ने कमेरुटार हाइट नजिक रहेको 200 KVA TR बन्द गरी उक्त एरियामा लाईन मर्मत .... कार्यको लागि मिती 2079-12-13 01:30 देखी 2079-12-13 04:00 सम्म उक्त लाईन सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो लाईन अन्तर्गत वितरित स्थान कमेरुटार हाइट ...क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 days ago
Dhunche Distribution Center को Dhunche फिडर अन्तर्गत पर्ने चिलिमे सस मा रहेको पावर transformer को earthing मर्मत सम्भार गर्ने कार्य को लागि मिती 2079-12-11 11:00 देखी 2079-12-11 16:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु Dhunche, sano bharku , thulo bharku , chandanbari , nagu , vimali , sole, bhokejhunda, thare , grang, ramche , mailung , haku , tiru , एरियामा लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 days ago
Dhunche Distribution Center को Syafru feeder फिडर अन्तर्गत पर्ने चिलिमे सस मा रहेको पावर transformer को earthing मर्मत सम्भार गर्ने कार्य को लागि मिती 2079-12-11 11:00 देखी 2079-12-11 16:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु Syafru bajar , thulo syafru , khanjim , sherpa gaon , bridim , goljung , gatlang , somthang , pajung, sio एरियामा लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 days ago
Dhunche Distribution Center को Sanjen फिडर अन्तर्गत पर्ने चिलिमे सस मा रहेको पावर transformer को earthing मर्मत सम्भार गर्ने कार्य को लागि मिती 2079-12-11 11:00 देखी 2079-12-11 16:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु Chilime , simbhu, tatopani , thambuchet , brendam , एरियामा लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
2 days ago
Dhunche Distribution Center को Rasuwagadhi फिडर अन्तर्गत पर्ने चिलिमे सस मा रहेको पावर transformer को earthing मर्मत सम्भार गर्ने कार्यको लागि मिती 2079-12-11 11:00 देखी 2079-12-11 16:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु Thuman, dahalfedi ,lingling, timure ,ghattekhola, khaidi एरियामा लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 days ago

Okhaldhunga Distribution Center को Okhaldhunga फिडर अन्तर्गत पर्ने ओखलढुङ्गा बजार, सल्लेरि, बेतेनि, जनतर्खानी, मोलुङ गा. पा., र सुनकोशी गा. पा. एरियामा बूस कटीङ्ग कार्यको लागि मिती 2079-12-11 09:00 देखी 2079-12-11 05:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखि कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु ओखलढुङ्गा बजार्, सल्लेरि, बेतेनि, जनतर्खानी, मोलुङ गा. पा., र सुनकोशी गा. पा. लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न जाने असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 days ago

Okhaldhunga Distribution Center को rumjatar फिडर अन्तर्गत पर्ने rumjatar एरियामा बूस कटीङ्ग कार्यको लागि मिती 2079-12-11 09:00 देखी 2079-12-11 05:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखि कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु लामिस्वति, रुम्जाटार, बर्नालु, माम्खा, नवालापुर्, चिसापानी, रातमाटे माथिल्लो भाग लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न जाने असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
3 days ago
Thimi Distribution Center को टीबीहस्पिटल फिडर अन्तर्गत पर्ने बालकोट 3 नम्बर वडा कार्यलय नजिक jumper काटीँ उक्त एरियामा लाईन मर्मत .... कार्यको लागि मिती 2079-12-10 10:30 देखी 2079-12-10 03:30 सम्म उक्त लाईन सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो लाईन अन्तर्गत वितरित स्थान बालकोट 3 नम्बर वडा कार्यलय .... क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
4 days ago
Urlabari Distribution Center को Rajghat फिडर अन्तर्गत पर्ने Madhumalla एरियामा Madan Bhandari Margama Pole Shifting. कार्यको लागि मिती 2079-12-09 08:00 देखी 2079-12-09 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु Miiklajung ga.pa. ward no 06 & 07. लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
4 days ago
Urlabari Distribution Center को Rajghat फिडर अन्तर्गत पर्ने Madhumalla एरियामा Madan Bhandari Margama Pole Shifting. कार्यको लागि मिती 2079-12-09 08:00 देखी 2079-12-09 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु Miiklajung ga.pa. ward no 06 & 07. लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
5 days ago
Lahan Distribution Center को 11 KV जहदी फिडर फिडर अन्तर्गत पर्ने छपरारी देखि पोखरभिण्डा सम्मको सडक निर्माणको क्रममा बाखैर एरियामा सडकको परिधिभित्र रहेका विद्युतिय संरचना व्यवस्थापन गर्ने कार्यको लागि 2079-12-08 08:00 देखी 2079-12-08 17:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु छपरारी, बाखैर, भवानीपुर, मोहनपुर, शिवनगर लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
5 days ago
Syangja Distribution Center को Birgha फिडर कालीगण्डकी प्रशारण करिडोर आयोजनाको प्रशारण लाईनको तार Stringing कार्यको लागि मिती 2079-12-08 08:00 देखी 2079-12-08 16:00 सम्म उक्त सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
5 days ago
Syangja Distribution Center को Pidikhola फिडर कालिगण्डकी प्रशारण करिडोर आयोजनाको प्रशारण लाईन stringing कार्यको लागि मिती 2079-12-08 08:00 देखी 2079-12-08 18:00 सम्म सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

For older records        >>>Click Here
Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !