Publications / Reports
मौजुदा सुची दर्ता गराउने वारेको सूचना, वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभाग

  2014-01-16


नेपाल विद्युत प्राधिकरण, वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभाग अन्तर्गत संचालित विभिन्न आयोजनाहरुको तपसिल वमोजिमका कार्यहरुको लागि आ.व. ०७०।०७१ को निमित ने.वि.प्रा. आर्थिक प्रशासन विनियमावली २०६८ (९१) तथा सार्वजनिक खरीद ऐनको दफा ३० (६) वमोजिम मौजुदा सूचि तयार गर्नु पर्ने भएकोले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ


आ.व.२०७०।०७१ को मौजुदा सूचि दर्ता विवरण

  2014-01-03


वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय, काठमाडौं क्षेत्रिय कार्यालय र काठमाडौं क्षेत्रिय कार्यालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुको लागि आ.व.२०७०।०७१ को मौजुदा सूचि दर्ता विवरण


सामाजिक प्रभाव मुल्याङ्कन (SIA) ¬प्रतिवेदन

  2013-09-11


सामाजिक प्रभाव मुल्याङ्कन (SIA) ¬प्रतिवेदन


पुनर्रवास कार्य योजना (RAP) प्रतिवेदन

  2013-09-11


पुनर्रवास कार्य योजना (RAP) प्रतिवेदनको शारंस


जोखीम समुदाय विकाश योजना (VCDP) प्रतिवेदन

  2013-09-11


जोखीम समुदाय विकाश योजना (VCDP) प्रतिवेदनको शारंस


Vidyut Halfyearly Year 24 Issue1

  2013-09-01


Vidyut Halfyearly Year 24 Issue1


RAP and SIA for Bharatapur Bardaghat 220 KV Transmission Line Project

  2013-08-27


RAP and SIA for Bharatapur Bardaghat 220 KV Transmission Line Project


A year in a review fiscal year 2012/13

  2013-08-27


A year in a review fiscal year 2012/13


Generation, Operation & Maintenance Review, 9th Issue

  2013-07-11


Generation Operation and Maintenance (GO&M) Business is responsible for the optimum operation and maintenance of the seventeen (17) hydropower stations and two (2) thermal power plants owned by NEA, 'Generation of energy by optimally utilizing the resources available while undertaking periodic overhauling, major maintenance works and rehabilitation projects of the generating stations'; that approximately describes the mission of the GO&M Business Group


विद्युत अर्धवार्षिक पत्रिका वर्ष २३ अंक २ २०६९ फाल्गुन

  2013-05-14


विद्युत अर्धवार्षिक पत्रिका वर्ष २३ अंक २ २०६९ फाल्गुन


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !