BIDHUT UPDATES
लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
4 days ago
Ratnapark Distribution Center को Lainchaur किंग्स वे फिडर अन्तर्गत पर्ने स्काउटको मेनगेट हुदैं समाज कल्याण अगाडीबाट ठमेलचोक हुदैं कर्मचारी सन्चयकोष अगाडी शिक्षामन्त्रालयको पर्खाल बाट उत्तर तर्फ भगवान बाहाल, नरसिंहचोक, सातघुम्तीचोक, जे.पी.स्कुल अगाडी, चाक्सीबारी, हुदैं भारतीय सैनिक पर्खाल सम्म । एरियामा .... कार्यको लागि मिती 2078-06-02 08:30 देखी 2078-06-02 10:00 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु .... लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
4 days ago
Pulchowk Distribution Center को रिंगरोड फिडर अन्तर्गत पर्ने नखु चोक एरियामा 66kV Patan Suichatar transmission line upgradation कार्यको लागि मिती 2078-06-02 08:00 देखी 2078-06-02 14:30 सम्म उक्त फिडरको upayukta स्थानमा जम्पर खोली कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु रास्ट्रपति मार्ग, मगर समाज क्षेत्र, गोदाम लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लाइन सटडाउन सम्बन्धी जानकारी
4 days ago
Budanilkantha Sub DC को तारेभिर फिडर अन्तर्गत पर्ने चपली, रुद्रेश्वर, देउवाचोक, नारायणथान, मुहानपोखरी, गैह्रीगाउ, चिसिनी एरियामा Transformer Charge garne कार्यको लागि मिती 2078-06-02 03:00 देखी 2078-06-02 03:30 सम्म उक्त फिडर सटडाउनमा राखी कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सो फिडर अन्तर्गत वितरित स्थानहरु muhanpokhari , gairigaaun , chiseni , taulung लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुका ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्रार्थी छौं र कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएमा सो समय भन्दा अगावै लाइन सुचारु हुन सक्ने समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

For older records        >>>Click Here
Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !