Latest Updates

  • NEA HOTLINE – 1150
  • नो-लाईट नम्वरहरु (No Light numbers) – View
  • Contact Information of DCS – View
  • बाँकी बक्यौता महसुल बुझाउने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना – View
NEA

Nepal Electricity Authority (NEA) was created on August 16, 1985 (Bhadra 1, 2042) under the Nepal Electricity Authority Act. 1984, through the merger of the Department of Electricity of Ministry of Water Resources, Nepal Electricity Corporation and related Development Boards.
To remedy the inherent weakness associated with these fragmented electricity organizations with overlapping and duplication of works, merger of this individual organisation became necessary to achieve efficiency and reliable service.

The primary objective of NEA is to generate, transmit and distribute adequate, reliable and affordable power by planning, constructing, operating and maintaining all generation, transmission and distribution facilities in Nepal's power system both interconnected and isolated.

Read More

  Notice Board

परिपत्र (सामुहिक औषधोपचार बीमा दाबी सम्बन्धि)

परिपत्र (सामुहिक औषधोपचार बीमा दाबी)

नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सूचना

तह ३ प्नशासन तथा प्राबिधिक सेवा तर्फका सबै क्षेत्रका सफल उम्मेदवारलाई नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सूचना

सरुवा गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको/खटाईएको सम्बन्धमा

सरुवा गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको/खटाईएको सम्बन्धमा

भ्रमण अभिलेख खाता राख्ने बारे।

भ्रमण अभिलेख खाता राख्ने बारे।

नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सूचना

बिज्ञापन नं. २०७४/०७५ का विज्ञापनहरु मध्ये तह ४ सिनियर मिटर रिडर, सहायक लेखापाल र फोरमेन (ईलेक्ट्रिकल,सिभिल) को नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सम्बन्धी सूचन...
Read More

Spokes Person

Mr. Prabal Adhikari

Information Person

Mrs. Lila Aryal

Nodal Officer

Mrs. Nirmala Paneru


  Media Center

लिलाम बिक्रि सम्बन्धि सूचना (भैरहवा वितरण केन्द्र)
लिलाम बिक्रि सम्बन्धि सूचना(भैरहवा वितरण केन्द्र)
PPA Details as of May 2019
PPA Details as of May 2019
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (CONSULTING SERVICES ) Asset Verification and Valuation in Nepal Electricity Authority
Name of Project: Power Sector Reform and Sustainable Hydropower Development Project Assignment Title: Asset Verification and Valuation in Nepal Electr...
लिलाम बिक्रि सम्बन्धि सूचना (देविघाट जल बिधुत केन्द्र)
लिलाम बिक्रि सम्बन्धि सूचना (देविघाट जल बिधुत केन्द्र)
अधिग्रहण गरिएका जग्गाहरुको मुआब्जा पाउने जग्गाधनीहरुको नामावली_KC-3_Sankhuwasabha
अधिग्रहण गरिएका जग्गाहरुको मुआब्जा पाउने जग्गाधनीहरुको नामावली_KC-3_Sankhuwasabha
Read More
मिटर नामसारी फारम
मिटर नामसारी फारम
काठमाडौं नो-लाईट नम्वरहरु
काठमाडौं नो-लाईट नम्वरहरु
प्रारम्भिक पुनर्वास कार्ययोजना
खिम्ती–ढल्केवर २२० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजनाको प्रारम्भिक पुनर्वास कार्ययोजना (अन्तिम प्रतिवेदन)
उत्पीडित समुदाय विकास कार्ययोजना
उत्पीडित समुदाय विकास कार्ययोजना को खिम्ती–ढल्केवर २२० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना (अन्तिम प्रतिवेदन)
आयोजना सामाजिक प्रभाव
खिम्ती–ढल्केवर २२० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना सामाजिक प्रभाव मूंल्याकनको कार्यकारी सांरस
Read More