Latest Updates

  • NEA HOTLINE – 1150
  • नो-लाईट नम्वरहरु (No Light numbers) – View
  • Contact Information of DCS – View
  • बाँकी बक्यौता महसुल बुझाउने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना – View
NEA

Nepal Electricity Authority (NEA) was created on August 16, 1985 (Bhadra 1, 2042) under the Nepal Electricity Authority Act. 1984, through the merger of the Department of Electricity of Ministry of Water Resources, Nepal Electricity Corporation and related Development Boards.
To remedy the inherent weakness associated with these fragmented electricity organizations with overlapping and duplication of works, merger of this individual organisation became necessary to achieve efficiency and reliable service.

The primary objective of NEA is to generate, transmit and distribute adequate, reliable and affordable power by planning, constructing, operating and maintaining all generation, transmission and distribution facilities in Nepal's power system both interconnected and isolated.

Read More

  Notice Board

आधिकारिक कर्मचारी ट्रेड युनियनको निर्वाचन सम्बन्धमा

आधिकारिक कर्मचारी ट्रेड युनियनको निर्वाचन सम्बन्धमा

मिति २०७५-१२-२१ को निर्णयानुसार २०७६ साल भाद्र महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण

मिति २०७५-१२-२१ को निर्णयानुसार २०७६ साल भाद्र महिनामा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण

नेपाल विद्यूत प्राधिकारन्,नेपाल भर रहेका कार्यालयहरुमा बि स २०७६ साल मा दिइने सार्बजनिक्,पर्ब बिदाहरु

नेपाल विद्यूत प्राधिकारन्,नेपाल भर रहेका कार्यालयहरुमा बि स २०७६ साल मा दिइने सार्बजनिक्,पर्ब बिदाहरु

सरुवा निवेदन सम्बन्धमा

सरुवा निवेदन सम्बन्धमा

सरुवा गरिएको/जिम्मेवारी तोकिएको/खटाईएको सम्बन्धमा

मिति २०७५/११/१५ र २०७५/११/१७ को निर्णयानुसार प्रशासन प्रमुख/लेखा प्रमुख लगायतका निम्न कर्मचारीहरुलाई निम्नानुसारका कार्यालयहरुमा सरुवा गरिएको/जिम्मेवा...
Read More

Spokes Person

Mr. Prabal Adhikari

Information Person

Mrs. Lila Aryal

Nodal Officer

Mrs. Nirmala Paneru


  Media Center

लिलाम बिक्रि सम्बन्धि सूचना (देविघाट जल बिधुत केन्द्र)
लिलाम बिक्रि सम्बन्धि सूचना (देविघाट जल बिधुत केन्द्र)
अधिग्रहण गरिएका जग्गाहरुको मुआब्जा पाउने जग्गाधनीहरुको नामावली_KC-3_Sankhuwasabha
अधिग्रहण गरिएका जग्गाहरुको मुआब्जा पाउने जग्गाधनीहरुको नामावली_KC-3_Sankhuwasabha
अधिग्रहण गरिएका जग्गाहरुको मुआब्जा पाउने जग्गाधनीहरुको नामावली_KC-3_Taplejung
अधिग्रहण गरिएका जग्गाहरुको मुआब्जा पाउने जग्गाधनीहरुको नामावली_KC-3_Taplejung
PPA Details as of Chaitra, 2075
PPA Details as of Chaitra, 2075
बोलपत्र स्विकृतिको लागि छनौट गर्ने आशयको सूचना
बोलपत्र स्विकृतिको लागि छनौट गर्ने आशयको सूचना (सिन्धुली वितरण केन्द्र)
Read More
मिटर नामसारी फारम
मिटर नामसारी फारम
काठमाडौं नो-लाईट नम्वरहरु
काठमाडौं नो-लाईट नम्वरहरु
प्रारम्भिक पुनर्वास कार्ययोजना
खिम्ती–ढल्केवर २२० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजनाको प्रारम्भिक पुनर्वास कार्ययोजना (अन्तिम प्रतिवेदन)
उत्पीडित समुदाय विकास कार्ययोजना
उत्पीडित समुदाय विकास कार्ययोजना को खिम्ती–ढल्केवर २२० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना (अन्तिम प्रतिवेदन)
आयोजना सामाजिक प्रभाव
खिम्ती–ढल्केवर २२० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना सामाजिक प्रभाव मूंल्याकनको कार्यकारी सांरस
Read More