प्रदेश नं ३, प्रदेश डिभिजन कार्यालय हेटौडा

News / Notices
सरुवा गरिएको सम्बन्धमा
2020-02-13 00:00:00


सवारी चालक सहित सवारीसाधन भाडामा लिने सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना
2020-01-02 00:00:00


बिधुत मिटर नामसारी सम्बन्धि सूचना
2019-12-18 00:00:00


National Competitive Bidding
2019-11-20 00:00:00


सिलबन्दी दरभाउ-पत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना
2019-11-20 00:00:00


दरभाउ-पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
2019-11-18 00:00:00


सिलबन्दी बोलपत्र/ दरभाउ -पत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना
2019-11-18 00:00:00


प्रवेश-पत्र वितरण सम्बन्धि सूचना
2019-11-17 00:00:00


सिलबन्दी दरभाउ-पत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना
2019-11-13 00:00:00


सिलबन्दी दरभाउ-पत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना
2019-11-10 00:00:00


नेपाल बिधुत प्राधिकरणको सहायकस्तर तह- ४ र ५ का अप्राविधिक पदहरुमा संयुक्त परीक्षा दिने परिक्षार्थीहरुलाई विशेष सूचना
2019-11-10 00:00:00


नेपाल बिधुत प्राधिकरणबाट मिति २०७६/०३/१३ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार लोकसेवा आयोग, हेटौडा कार्यालयबाट संचालन गरिने सिनियर मिटर रिडर, सहायक लेखापाल,मिटर रिडिंग सुपरभाइजर तथा लेखापाल पदको लिखित परीक्षा
2019-11-05 00:00:00


सिलबन्दी दरभाउ-पत्र सम्बन्धि सूचना
2019-11-03 00:00:00


नेपाल बिधुत प्राधिकरणबाट मिति २०७६/०३/१३ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार लोकसेवा आयोग हेटौडा कार्यालयबाट संचालन गरिने विभिन्न प्राबिधिक पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2019-11-01 00:00:00


सार्वजनिक सूचना
2019-10-25 00:00:00


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !