प्रदेश नं ३, प्रदेश डिभिजन कार्यालय हेटौडा

News / Notices
नेपाल बिधुत प्राधिकरणबाट मिति २०७६/०३/१३ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार लोकसेवा आयोग, हेटौडा कार्यालयबाट संचालन गरिने सिनियर मिटर रिडर, सहायक लेखापाल,मिटर रिडिंग सुपरभाइजर तथा लेखापाल पदको लिखित परीक्षा
2019-11-05 00:00:00


सिलबन्दी दरभाउ-पत्र सम्बन्धि सूचना
2019-11-03 00:00:00


नेपाल बिधुत प्राधिकरणबाट मिति २०७६/०३/१३ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार लोकसेवा आयोग हेटौडा कार्यालयबाट संचालन गरिने विभिन्न प्राबिधिक पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2019-11-01 00:00:00


सार्वजनिक सूचना
2019-10-25 00:00:00


सिलबन्दी बोलपत्र/ दरभाउ पत्र सम्बन्धि सूचना
2019-10-25 00:00:00


बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
2019-10-22 00:00:00


सिलबन्दी दरभाउ-पत्र सम्बन्धि सूचना
2019-10-20 00:00:00


सिलबन्दी दरभाउ-पत्र सम्बन्धि सूचना
2019-10-18 00:00:00


संशोधित सूचना
2019-10-15 00:00:00


प्रबेश-पत्र वितरण सम्बन्धि सूचना
2019-10-14 00:00:00


नेपाल बिधुत प्राधिकरणबाट मिति २०७६/०३/१३ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार हेटौडा क्षेत्रीय कार्यालयबाट दरखास्त फारम भर्ने उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली
2019-10-04 00:00:00


बिधुत मिटर नामसारी सम्बन्धि सूचना
2019-10-02 00:00:00


सरूवा गरिएको सम्बन्धमा
2019-08-12 00:00:00


बिद्युत मिटर नामसारी सम्बन्धि सूचना
2019-07-21 00:00:00


सुचना
2019-07-10 00:00:00


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !