मधेश प्रदेश, प्रादेशिक कार्यालय जनकपुर

News / Notices
मिटर नामसारीको सूचना (जनकपुर वितरण केन्द्र) मिटर नामसारीको सूचना २०८१/०३/३१
2024-07-15 00:00:00


मिटर नामसारीको सूचना (चन्द्रनिगाहपुर/बीरगंज/सिमरा/कलैया वि.के.) मिटर नामसारीको सूचना २०८१/०३/१९
2024-07-03 00:00:00


मिटर नामसारीको सूचना (जनकपुर वितरण केन्द्र) मिटर नामसारीको सूचना २०८१/०२/०१
2024-05-14 00:00:00


मिटर नामसारीको सूचना (जनकपुर/सखुवा/बीरगंज/सिमरा वि.के.) मिटर नामसारीको सूचना २०८०/१२/०२
2024-03-15 00:00:00


मिटर नामसारीको सूचना (जनकपुर/चन्द्रनिगाहपुर/बीरगंज/पाेखिरया/सिमरा वि.के.) मिटर नामसारीको सूचना २०८०/०७/०३
2023-10-20 00:00:00


सरुवा सम्बन्धमा ।
2023-08-18 00:00:00


मिटर नामसारीको सूचना (जनकपुर/चन्द्रनिगाहपुर/बीरगंज/सिमरा वि.के.) मिटर नामसारीको सूचना २०८०/०३/०५
2023-06-19 00:00:00


मिटर नामसारीको सूचना (लहान/सिरहा/जनकपुर/कलैया/बीरगंज/पाेखरिया/सिमरा वि.के.) मिटर नामसारीको सूचना २०७९/१२/२२
2023-04-05 00:00:00


विद्युत मिटर नामसारी (२०७९।१०।२७)
2023-02-10 00:00:00


विद्युत मिटर नामसारी (२०७९।०७।१७)
2022-11-03 00:00:00


विद्युत मिटर नामसारी (२०७९।०४।२०)
2022-08-05 00:00:00


विद्युत मिटर नामसारी (२०७९।०२।१३)
2022-05-27 00:00:00


विद्युत मिटर नामसारी (२०७९।०१।०९)
2022-04-21 00:00:00


विद्युत मिटर नामसारी (२०७८।११।०९)
2022-02-20 00:00:00


सरुवा सम्बन्धमा
2022-02-11 00:00:00


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !