प्रदेश नं २, प्रादेशिक कार्यालय जनकपुर

News / Notices
सरुवा सम्बन्धमा ।
2021-08-17 00:00:00


आ.ब. २०७६/०७७ काे खुला प्रतियाेगिताकाे लागि दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुकाे स्वीकृत नामावली
2021-07-29 00:00:00


सिंगलफेज मिटर नामसारी (२०७८।०१।२१) काे सूचना ।
2021-05-04 00:00:00


सिंगलफेज मिटर नामसारी (२०७७।११।२६) काे सूचना ।
2021-03-09 00:00:00


मिति २०७७/१०/२९ गतेको निर्णयानुसार सरुवा गरिएको कर्मचारीहरुको नामावली
2021-02-12 00:00:00


मिटर नामसारी (सिंगलपफेज) २०७७।०८।१६
2020-11-30 00:00:00


मिटर नामसारी (सिंगलपफेज) २०७७।०८।०९
2020-11-23 00:00:00


हार्दिक शुभकामना
2020-08-17 00:00:00


मिटर नामसारी (सिंगलपफेज) २०७७।०४।०९
2020-07-23 00:00:00


मिटर नामसारी (सिंगलपफेज) २०७७।०२।२१
2020-06-02 00:00:00


मिटर नामसारी (सिंगलपफेज) २०७६।११।१७
2020-02-28 00:00:00


Saruwa Namawali
2020-02-11 00:00:00


मिटर नामसारी (सिंगलपफेज) २०७६।०९।२८
2020-01-13 00:00:00


मिटर नामसारी (सिंगलपफेज) २०७६।०८।१७
2019-12-02 00:00:00


Notice for Exam Center
2019-10-25 00:00:00


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !