वाग्मती प्रदेश, प्रादेशिक कार्यालय काठमाडौँ

News / Notices
मिटर नामसारीको सूचना (कुलेश्‍वर वितरण केन्द्र र जोरपाटी वितरण केन्द्र)
2024-02-25 00:00:00


मिटर नामसारीको सूचना(ठिमी/रत्‍नपार्क/पुल्चोक/महाराजगञ्‍ज/भक्तपुर वितरण केन्द्र)
2024-02-21 00:00:00


मिटर नामसारीको सूचना(बानेश्वर/कुलेश्वर/महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र)
2024-02-05 00:00:00


मिटर नामसारीको सूचना
2024-01-22 00:00:00


मिटर नामसारीको सूचना
2024-01-14 00:00:00


मिटर नामसारीको सूचना
2023-12-19 00:00:00


मिटर नामसारीको सूचना
2023-11-27 00:00:00


मिटर नामसारीको सूचना(पुल्चोक/महाराजगञ्ज/भक्तपुर/बानेश्वर/रत्‍नपार्क वितरण केन्द्र)
2023-11-09 00:00:00


मिटर नामसारीको सूचना
2023-10-17 00:00:00


मिटर नामसारीको सूचना(भक्तपुर/बालाजु/महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र)
2023-10-03 00:00:00


मिटर नामसारीको सूचना(पुल्चोक/कुलेश्‍वर/ठिमी/रत्‍नपार्क वितरण केन्द्र)
2023-09-19 00:00:00


मिटर नामसारीको सूचना (लगनखेल वितरण केन्द्र र जोरपाटी वितरण केन्द्र)
2023-09-03 00:00:00


मिटर नामसारीको सूचना
2023-08-17 00:00:00


मिटर नामसारीको सूचना (महाराजगञ्‍ज वितरण केन्द्र र बानेश्‍वर वितरण केन्द्र)
2023-08-04 00:00:00


मिटर नामसारीको सूचना
2023-07-31 00:00:00


Check Mail

Pick up your email from anywhere!

Ebidding

Place your online bid from anywhere !

CIP

Consumer Information Platform !