Recruitment/Open

" For each objective question, 20% marks will be deducted for wrong answer. "
S.N. Heading Notice Description Status
1 २०७४/०५/२८ - नियुक्ति-पत्र बुझ्‍न अाउने बारेको सूचना । २०७४/०५/२९ (बिहीबार) नियुक्ति-पत्र दिइने छ
2 २०७४/०४/०१ - नियुक्ति-पत्र बुझ्‍न अाउने बारेको सूचना । २०७४/०४/०१- तह ३, प्रशासन सेवा-मिटर रिडर, तह ३, प्राविधिक सेवा-ईलेक्ट्रिसयन, तह ३, ड्राईभर पदमा सिफारिस भएका उमेदवारहरूलार्इ नियुक्ति-पत्र बुझ्न अाउने बारे सूचना ।
3 २०७४/०२/२५ - नियुक्ति-पत्र बुझ्‍न अाउने मिति संशोधन गरिएको सूचना यस शाखाबाट मिति २०७४/०२/०५ मा यस वेबसाइटमा नियुक्ति-पत्र लिन आउने सूचना प्रकाशित गरिएकोमा विशेष कारणवश उक्त सूचना रद्द गरिएको ब्यहोरा सबैमा जानकारी गराईन्छ । संशोधित सूचना राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका गोरखापत्रमा मिति २०७४/०२/२५ मा प्रकाशन गरिएको छ ।
4 २०७४/०२/०५ - नियुक्ति-पत्र बुझ्‍न अाउने बारेको सूचना तह ४ सहायक लेखापाल, तह ४ फोरमेन (ईलेक्ट्रकल/सिभिल) र तह ४ फोरमेन ड्राईभरमा स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुलाई नियुक्तिपत्र बुझ्‍न आउने बारेको सूचना ।
5 नोकरी तथा बैयक्तिक विवरण र गोपनीयताको सपथ ग्रहण फारम नियुक्ति पत्र बुझ्‍न आउँदा यो फारम अनिवार्य रुपमा भरी बुझाउनु पर्नेछ ।