Padpurti

" For each objective question, 20% marks will be deducted for wrong answer. "Notice - Promotion/Internal

Last updated date : August 04, 2017

S.N. Heading Notice Description Status
1 पुनरावलाेकन समितिकाे सूचना प्राविधिक सेवा, मेकानिकल समूह, तह ५ सुपरभाइजर पदकाे पुनरावलाेकन समितिकाे सूचना ।(२०७४।०४।२०) New
2 पुनरावलाेकन समितिकाे सूचना प्राविधिक सेवा, सिभिल समूह, तह ८, सहायक प्रवन्धक पदकाे पुनरावलाेकन समितिकाे सूचना ।(२०७४।०४।१९) New
3 पुनरावलाेकन समितिकाे सूचना पुनरावलाेकन समितिकाे सूचना New
4 सूचना आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना New
5 सूचना जेष्ठता तथा का.स.मू र कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवाकाे विज्ञापन New
6 सूचना आन्तरिक प्रतियोगीताको स्वीकृत नामावली तथा प्रवेश-पत्र लिन आउने वारे सूचना New
7 अस्वीकृत नमावली २०७४।०४।०५ - बढुवा/फाराम अस्वीकृत भएका अावेदकहरूकाे नमावली New
8 स्वीकृत नमावली आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाकाे लागि दिने उम्मेदवारहरूकाे स्वीकृत नमावली(२०७४।०४।०५) New
9 प्रश्नपत्रको ढाँचामा सामान्य हेरफेर सम्बन्धमा प्राविधिक सेवाका सहायक स्तरका विभिन्न पदहरुको खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगिताको प्रश्नपत्रको ढाँचामा सामान्य हेरफेर गरिएको सूचना ! New
10 अन्तरवार्ता कार्यक्रमको मिति परिवर्तन गरिएको सूचना ! मिति २०७३ फाल्गुण १७ गतेका दिन हुनेअन्तरवार्ता कार्यक्रम पछाडि सारिएको सम्बन्धमा । New
11 पुनरावलाेकन समितिकाे सूचना २०७३।१०।२५- प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह ६, सहायक प्रशासकीय अधिकृत पदकाे पुनरावलाेकन समितिकाे सूचना । New
12 पुनरावलाेकन समितिकाे सूचना २०७३।१०।०५- प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, तह ९, उप प्रवन्धक पदकाे पुनरावलाेकन समितिकाे सूचना । New
13 आन्तरिक प्रतियोगिताको विज्ञापन २०७३।०९।२७-आन्तरिक प्रतियोगिताको फाराम भर्ने सूचना ! New
14 जेष्ठता तथा का.स.मू र कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवाकाे विज्ञापन २०७३।०९।२७-जेष्ठता तथा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बढुवा र कार्य क्षमता मूल्याङ्कन फाराम भर्ने सूचना । New
15 बढुवाकाे लागि अावेदन फारम भर्ने सुचना २०७३।०६।१९- जेष्ठता तथा कार्य सम्पादन मुल्यांकन र कार्यक्षमता मुल्यांकनद्वारा हुने बढुवाको लागि अावेदन फारम भर्ने सुचना । New
16 आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा सम्बन्धि सूचना आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा सम्बन्धि सूचना (प्रकाशित मिति:२०७३/०४/२१) New
17 स्वीकृत नमावली अान्तरिक प्रतियाेगितात्मक लिखित परीक्षाकाे लागि दरखास्त दिने उमेदवारहरूकाे स्वीकृत नमावली (२०७३।०४।१६) New
18 आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा सम्बन्धि सूचना आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा सम्बन्धि सूचना (प्रकाशित मिति:२०७३/०२/२५) New
19 अा.प्र. लिखित परीक्षाकाे लागि दरखास्त दिने उमेदवारहरूकाे स्वीकृत नमावली अान्तरिक प्रतियाेगितात्मक लिखित परीक्षाकाे लागि दरखास्त दिने उमेदवारहरूकाे स्वीकृत नमावली (२०७३/०२/२५) New