Padpurti

" For each objective question, 20% marks will be deducted for wrong answer. "Notice - Promotion/Internal

Last updated date : June 08, 2017

S.N. Heading Notice Description Status
1 प्रश्नपत्रको ढाँचामा सामान्य हेरफेर सम्बन्धमा प्राविधिक सेवाका सहायक स्तरका विभिन्न पदहरुको खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगिताको प्रश्नपत्रको ढाँचामा सामान्य हेरफेर गरिएको सूचना ! New
2 अन्तरवार्ता कार्यक्रमको मिति परिवर्तन गरिएको सूचना ! मिति २०७३ फाल्गुण १७ गतेका दिन हुनेअन्तरवार्ता कार्यक्रम पछाडि सारिएको सम्बन्धमा । New
3 पुनरावलाेकन समितिकाे सूचना २०७३।१०।२५- प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह ६, सहायक प्रशासकीय अधिकृत पदकाे पुनरावलाेकन समितिकाे सूचना । New
4 पुनरावलाेकन समितिकाे सूचना २०७३।१०।०५- प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, तह ९, उप प्रवन्धक पदकाे पुनरावलाेकन समितिकाे सूचना । New
5 आन्तरिक प्रतियोगिताको विज्ञापन २०७३।०९।२७-आन्तरिक प्रतियोगिताको फाराम भर्ने सूचना ! New
6 जेष्ठता तथा का.स.मू र कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढूवाकाे विज्ञापन २०७३।०९।२७-जेष्ठता तथा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बढुवा र कार्य क्षमता मूल्याङ्कन फाराम भर्ने सूचना । New
7 बढुवाकाे लागि अावेदन फारम भर्ने सुचना २०७३।०६।१९- जेष्ठता तथा कार्य सम्पादन मुल्यांकन र कार्यक्षमता मुल्यांकनद्वारा हुने बढुवाको लागि अावेदन फारम भर्ने सुचना । New
8 बढुवाकाे लागि अावेदन फारम भर्ने सुचना जेष्ठता तथा कार्य सम्पादन मुल्यांकन र कार्यक्षम्ता मुल्यांकन द्वारा हुने बढुवाको लागि अावेदन फारम भर्ने सुचना (प्रकाशित मिति:२०७२/११/०९) New
9 अान्तरिक प्रतियाेगितात्मक लिखित परीक्षाकाे अावेदन फारम भर्ने सुचना अान्तरिक लिखित परीक्षाको अावेदन फारम भर्ने सुचना (प्रकाशित मिति :२०७२/११/०९) New