Publications/Reports


Power Transmission and Distribution Efficiency Enhancement Project
Updated on : 2017-03-02

Power Transmission and Distribution Efficiency Enhancement Project


PPA Status
Updated on : 2017-02-02

IPPs Hydro Power Projects (Operation) & IPPs Hydropower Projects (Under Construction )


VULNERABLE COMMUNITY DEVELOPMENT PLAN FINAL REPORT
Updated on : 2017-01-03

The Hetauda– Dhalkebar– Duhabi 400 kV Transmission Line of Nepal India Electricity Transmission and Trade Project (NIETTP) is one of the major transmission line (TL) project in Nepal. This project is being implemented by Nepal Electricity Authority (NEA) with the support of World Bank (WB).


मौजुदा सुची दर्ता गराउने वारेको सूचना, वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभाग
Updated on : 2016-08-03

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभाग अन्तर्गत संचालित विभिन्न आयोजनाहरुको तपसिल वमोजिमका कार्यहरुको लागि आ.व. ०७३।०७४ को निमित ने.वि.प्रा. आर्थिक प्रशासन विनियमावली २०६८ (९१) तथा सार्वजनिक खरीद ऐनको दफा ३० (६) वमोजिम मौजुदा सूचि तयार गर्नु पर्ने भएकोले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ


बिध्युत अर्धवार्षिक पत्रिका वर्ष २६ अंक २ २०७२ फागुन
Updated on : 2016-07-21

बिध्युत अर्धवार्षिक पत्रिका वर्ष २६ अंक २ २०७२ फागुन


बिध्युत अर्धवार्षिक पत्रिका वर्ष २६ अंक १ २०७२ भाद्र
Updated on : 2016-06-15

बिध्युत अर्धवार्षिक पत्रिका वर्ष २६ अंक १ २०७२ भाद्र


महाभूकम्पका कारण निजी क्षेत्रका निर्माणाधिन आयोजनाहरुको RCOD थप गर्ने कार्य
Updated on : 2016-04-24

महाभूकम्पका कारण निजी क्षेत्रका निर्माणाधिन आयोजनाहरुको RCOD थप गर्ने कार्यबिधि, २०७२


पिपिए सम्बन्धमा ने.वि.प्रा. संचालक समितिबाट भएका केही महत्वपूर्ण निर्णयहरु
Updated on : 2015-12-15

निजी क्षेत्रका विद्युत प्रबद्र्धक कम्पनीहरु र ने.वि.प्रा. बीच भएका/गरिने विद्युत खरिद सम्झौता (Power Purchase Agreement) सम्बन्धमा ने.वि.प्रा. बाट भएका तपशिल बमोजिमका निर्णयहरु सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइएको छ ।


मौजुदा सुची दर्ता गराउने बारेको सुचना, मिती २०७२|०६|२९
Updated on : 2015-10-16

मौजुदा सुची दर्ता गराउने बारेको सुचना, मिती २०७२|०६|२९ नेपाल बिध्युत प्राधिकरण ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभाग खरिपाटी, भक्तपुर फोन. नं. ६६११५८०, फ्याक्स नं. ६६११५९०


आ.व.२०७२।०७३ को मौजुदा सूचि दर्ता विवरण
Updated on : 2015-10-09

वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय, काठमाडौं क्षेत्रिय कार्यालय र काठमाडौं क्षेत्रिय कार्यालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुको लागि आ.व.२०७२।०७३ को मौजुदा सूचि दर्ता विवरण


SIA and RAP Kabeli Corridor 132 KV Transmission Line Project
Updated on : 2015-09-10

Updated Social Impact Assessment(SIA) and Resettlement Action Plan(RAP) Kabeli Corridor 132 KV Transmission Line Project (KCTLP)


A Year in a Review 2014-15
Updated on : 2015-09-03

A Year in a Review 2014-15


बिध्युत अर्धवार्षिक पत्रिका वर्ष २५ अंक २ २०७१ फागुन
Updated on : 2015-08-13

बिध्युत अर्धवार्षिक पत्रिका वर्ष २५ अंक २ २०७१ फागुन


Load Forecast Report
Updated on : 2015-08-03

The load forecast report 2014/15 based on Power System Master Plan for Nepal


EXECUTIVE SUMMARY OF ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT FRAMEWORK (ESMF)
Updated on : 2015-04-08

EXECUTIVE SUMMARY OF ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT FRAMEWORK (ESMF) for POWER SECTOR REFORM AND SUSTAINABLE HYDROPOWER DEVELOPMENT PROJECT


ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT FRAMEWORK (ESMF) POWER SECTOR REFORM AND SUSTAINABLE HYDROPOWER DEVELOPMENT PROJECT
Updated on : 2015-04-08

The proposed Nepal Power Sector Reform and Sustainable Hydropower Development Project(PSRSHDP)intends to develop technical and analytical studies, capacity-building activities and policy dialog on the energy sector in Nepal, and preparation of next-step critical hydropower and transmission line projects to prepare Nepal for upcoming large-scale private and public investments in hydropower.


PPA Eliminating Terminated List
Updated on : 2014-12-26

विद्युत खरीद बिक्री सम्झौता खारेज भएका बाहेकका आयोजनाहरु


PPA Status
Updated on : 2014-12-19

Nepal Electricity Authority,List of Projects to be Developed by Independent Power Producers


मौजुदा सूचि दर्ता को बिवरण
Updated on : 2014-11-18

आ.व.२०७१।०७२ को लागि उपकार्यकारी निर्देशनालय, वि.ग्रा.से.नि. तथा काठमाण्डौं क्षेत्रिय कार्यालय र अन्तर्गतका कार्यालयको लागि मौजुदा सूचि दर्ता को बिवरण ।


PPA Terminated Status
Updated on : 2014-11-02

Nepal Electricity Authority,List of Terminated Projects to be Developed by Independent Power Producers


Vidyut 2071 Bhadra (Year 25 Issue 2)
Updated on : 2014-09-09

Vidyut 2071 Bhadra (Year 25 Issue 2)


मौजुदा सुची दर्ता गराउने वारेको सूचना
Updated on : 2014-08-05

यस नेपाल विद्युत प्राधिकरण, वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभाग अन्तर्गत संचालित विभिन्न आयोजनाहरुको कार्यहरुको लागि आ.व. ०७१।०७२ को निमित ने.वि.प्रा. आर्थिक प्रशासन विनियमावली २०६८(९१) तथा सार्वजनिक खरीद ऐनको दफा ३०(६) वमोजिम मौजुदा सूचि तयार गर्नु पर्ने भएकोले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।


अवकाश कोष सापटी निर्देशिका, २०७१
Updated on : 2014-07-23

अवकाश कोष सापटी निर्देशिका, २०७१


सूची दर्ता गराउने सम्वन्धि सूचना
Updated on : 2014-07-20

बातावरण तथा सामाजिक अध्ययन बिभागको लागि आ.ब.०७१।०७२ मा आवश्यक पर्ने मालसामानहरु खरिद,आपूर्ति,सप्लाई र मर्मत सेवा उपलव्ध गराउन स्वीकृत प्राप्त गरेका इच्छुक व्यक्ति,रजिष्र्टड कम्पनी तथा संघ सस्थाहरुको सूची दर्ता गराउनुपर्ने भएकोले यो सूचना प्रकासित गरिएको छ ।


भोल्युम २ः जोखिमयुक्त समुदाय विकास योजना सहित समाजिक कार्ययोजना
Updated on : 2014-07-07

कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत् गृह मर्मतसम्भार परियोजना


Environmental and Social Management Framework-Grid Solar and Energy Efficiency Project ( In Nepali )
Updated on : 2014-07-01काली गण्डकी - ए जलबिध्युत प्लाण्ट सम्भार परियोजना- भाग २ः आयोजनाबाट प्रभावि
Updated on : 2014-06-18

१.स्याङ्जा जिल्लाको काली गण्डकी नदीमा अवस्थित कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना १४४ मे.वा. क्षमताको पिकिङ् रन–अफ–रिभर प्लान्ट हो । एशियाली विकास बैंकको वित्तीय सहयोगमा निर्माण कार्य सम्पन्न भई सन् २००२ देखि सञ्चालनमा आएको यो आयोजनाको ड्यामा कालीगण्डकी र आधीखोलाको दोभानमा पर्दछ ।


Public consultation for the selection of consultant for the ESIA and CIA of Upper Arun and Ikhuwa Khola Hydroelectric Project, Public Consultation Record
Updated on : 2014-06-17

The project site of Upper Arun Hydroelectric Project (UAHEP) is located about 700 km East of Kathmandu in Sankhuwasava District of Mechi Zone in the Far Eastern Development Region of Nepal. This project was identified during the master plan study of Koshi River Water Resources Development in 1985. The site was subsequently the subject of a reconnaissance study conducted by the NEA in summer of 1986. In 1987, feasibility study of this project was carried out by the Joint Venture of Morrison Knudsen Corporation, Lahmeyer International, Tokyo Electric Power Services Co. and NEPECON on behalf of Nepal Electricity Authority. The review study of this project was completed by Nepal Electricity Authority in 2011.


काली गण्डकी - ए जलबिध्युत प्लाण्ट सम्भार परियोजना - वातावरणिय मुल्यान्कन
Updated on : 2014-06-17

नेपाल बिध्युत प्राधिकरण काली गण्डकी - ए जलबिध्युत प्लाण्ट सम्भार परियोजना - वातावरणिय मुल्यान्कन (अन्तिम मस्यौदा)


काली गण्डकी - ए जलबिध्युत प्लाण्ट सम्भार परियोजना - सामाजिक प्रभाव मुल्यान्
Updated on : 2014-06-17

नेपाल बिध्युत प्राधिकरण काली गण्डकी - ए जलबिध्युत प्लाण्ट सम्भार परियोजना - सामाजिक प्रभाव मुल्यान्कन (अन्तिम मस्यौदा प्रतिबेदन)


Final Environmental and Social Management Framework-Grid Solar and Energy Efficiency Project
Updated on : 2014-06-13

Nepal is a land-locked country facing major development challenges. It is among the poorest countries in the world, with per capita GDP of US$ 619 (2011 prices) and an estimated 25 percent of Nepalese falling below the international poverty line (US$ 1.25 per day). Despite a decade-long armed insurgency and protracted political transition, Nepal has made exemplary progress in poverty reduction and human development. One of the key inputs for the accelerated economic growth is Power. Nepal is endowed with huge hydropower potential.


बिध्युत अर्धवार्षिक पत्रिका वर्ष २४ अंक २ २०७० फाल्गुन
Updated on : 2014-05-06

बिध्युत अर्धवार्षिक पत्रिका वर्ष २४ अंक २ २०७० फाल्गुन


प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण ( हेटौडा–ढल्केवार–दुहवी ४०० के.भी. प्र ला. आ)
Updated on : 2014-05-04

नेपाल विद्युत प्राधिकरण (ने.वि.प्रा.) प्रस्तावित हेटौडा–ढल्केवार–दुहवी ४०० के.भी. विद्युत प्रसारण लाइन आयोजनाको प्रस्तावक हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा वि.सं. २०४२ साल भाद्र १ गते स्थापना भएको एक संगठित संस्था हो । यस संस्थाको मुख्य उद्देश्य देशमा विद्युतको उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्नु रहेको छ । प्रस्तावित आयोजना नेपालको १० वटा जिल्लाहरुमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभागले प्रस्तावित प्रसारण लाइन आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण ९क्ष्भ्भ्० प्रतिवेदन तयारी कार्य वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ र विश्व बैकको स्विकृत मापदण्ड अनुरुप हुने कार्यको लागि गरेको छ । श्री ऊर्जा मन्त्रालयले मिति २०६७।०२।०३ मा प्रस्तावित आयोजनकोे सर्वेक्षण अनुमति पत्र जारी गरेको थियो ।


सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन - हेटौडा–ढल्केवार–दुहवी ४०० के.भी. प्र ला.
Updated on : 2014-05-04

जलश्रोतको दृष्टिकोणले धनी देश नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना हुंदा हुंदै पनि विविध कारणले गर्दा पर्याप्त जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण हुन सकेका छैन । हाल सन्चालन भइरहेका जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युतले माग अनुसार आपुर्ति हुन नसकेको कारण विगत केही वर्ष देखि विद्युत संकट भई दैनिक १२ घण्टा भन्दा वढी लोडसेडिङ्ग भईरहेको छ । नियमित विद्युत आपूर्ति नहुंदा उत्पादन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र लगायत सम्पूर्ण विकास क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।


पुर्नवास कार्ययोजना ( हेटौडा–ढल्केवार–दुहवी ४०० के.भी. प्र ला. आ)
Updated on : 2014-05-04

नेपालमा विद्युतको माग अनुसार आपुर्ति हुन नसकेको कारण विगत केही वर्ष देखि विद्युत संकट भई दैनिक १२ घण्टा भन्दा वढी लोडसेडिङ्ग भईरहेको छ । नियमित विद्युत आपूर्ति नहुंदा उत्पादन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र लगायत सम्पूर्ण विकास क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।


जोखिम समुदाय विकास योजना प्रतिवेदन
Updated on : 2014-04-25

जोखिम समुदाय विकास योजना प्रतिवेदन वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभाग खरिपाटी, भक्तपुर


प्रभाव न्यूनिकरण तथा अभिवृद्धिका उपायहरु
Updated on : 2014-04-25

प्रभाव न्यूनिकरण तथा अभिवृद्धिका उपायहरु


Draft TOR for the ESIA & CIA study of Upper Arun HEP & Ikhuwa Khola HEP
Updated on : 2014-04-22

Public Consultation Meeting
Upper Arun and Ikhuwa Khola Hydroelectric Projects
at Hotel Radisson, Kathmandu on April 30, 2014
Your comments and suggestions are welcome at
upperarun@nea.org.np


Internal Audit Department
Updated on : 2014-02-14

Internal Audit Format


मौजुदा सुची दर्ता गराउने वारेको सूचना, वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभाग
Updated on : 2014-01-16

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभाग अन्तर्गत संचालित विभिन्न आयोजनाहरुको तपसिल वमोजिमका कार्यहरुको लागि आ.व. ०७०।०७१ को निमित ने.वि.प्रा. आर्थिक प्रशासन विनियमावली २०६८ (९१) तथा सार्वजनिक खरीद ऐनको दफा ३० (६) वमोजिम मौजुदा सूचि तयार गर्नु पर्ने भएकोले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ


आ.व.२०७०।०७१ को मौजुदा सूचि दर्ता विवरण
Updated on : 2014-01-03

वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय, काठमाडौं क्षेत्रिय कार्यालय र काठमाडौं क्षेत्रिय कार्यालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुको लागि आ.व.२०७०।०७१ को मौजुदा सूचि दर्ता विवरण


सामाजिक प्रभाव मुल्याङ्कन (SIA) ¬प्रतिवेदन
Updated on : 2013-09-11

सामाजिक प्रभाव मुल्याङ्कन (SIA) ¬प्रतिवेदनको शारंस


पुनर्रवास कार्य योजना (RAP) प्रतिवेदन
Updated on : 2013-09-11

पुनर्रवास कार्य योजना (RAP) प्रतिवेदनको शारंस


जोखीम समुदाय विकाश योजना (VCDP) प्रतिवेदन
Updated on : 2013-09-11

जोखीम समुदाय विकाश योजना (VCDP) प्रतिवेदनको शारंस


Vidyut Halfyearly Year 24 Issue1
Updated on : 2013-09-01

Vidyut Halfyearly Year 24 Issue1


RAP and SIA for Bharatapur Bardaghat 220 KV Transmission Line Project
Updated on : 2013-08-27

RAP and SIA for Bharatapur Bardaghat 220 KV Transmission Line Project


A year in a review fiscal year 2012/13
Updated on : 2013-08-27

A year in a review fiscal year 2012/13


Generation, Operation & Maintenance Review, 9th Issue
Updated on : 2013-07-11

Generation Operation and Maintenance (GO&M) Business is responsible for the optimum operation and maintenance of the seventeen (17) hydropower stations and two (2) thermal power plants owned by NEA, 'Generation of energy by optimally utilizing the resources available while undertaking periodic overhauling, major maintenance works and rehabilitation projects of the generating stations'; that approximately describes the mission of the GO&M Business Group


विद्युत अर्धवार्षिक पत्रिका वर्ष २३ अंक २ २०६९ फाल्गुन
Updated on : 2013-05-14

विद्युत अर्धवार्षिक पत्रिका वर्ष २३ अंक २ २०६९ फाल्गुन


ABBREVIATED RESETILEMENT ACTION PLAN of Khimti‐Dhalkebar 220 kV Transmission Line Project
Updated on : 2013-04-22

To evacuate the power generated from the various planed and proposed hydropower projects in the north eastern part of Nepal and to feed the eastern load centers in view of future system development plan; a 73 km long, double circuit, 220 kV Transmission Line Project has been proposed. The proposed transmission line will start from Khimti of Dolakha District and ends to Dhalkabar of Dhanusa District. The proposed transmission line alignment traverse through the Dolakha, Ramechhap, Sindhuli, Mahotari and Dhanusa districts of Eastern Development Region.


Social Impact Assessment of Khimti- Dhalkebar 220 kV Transmission Line Project
Updated on : 2013-03-29

The total installed capacity of the Integrated Nepal Power System (INPS) is approximately 585 MW. To meet present increasing demand of power generation the existing capacity of the transmission needs to be upgraded or new transmission line should be constructed. The Power Development Projects, of which Khimti-Dhalkebar 220 kV project is a component, financed by World Bank aims to meet the objectives of HMG/N in extending access to electricity supply to a larger percentage of the population by supporting the development of Nepal’s power sector.


Vulnerable Community Development Plan For Khimti - Dhalkebar 220 kV Transmission Line Project
Updated on : 2013-03-29

The proposed Khimti-Dhalkebar 220 kV Transmission Line Project (KDTL), the first 220 kV TL project in Nepal, is a component of Power Development Fund (PDF), which is financed by the World Bank. The Power Development Fund aims to meet the objectives of HMG/N in extending access to an electricity supply to a larger percentage of the population by supporting the development of Nepal’s power sector.


Kaligandaki EIA/SIA/VCDP final draft
Updated on : 2013-02-04

Final drafts of Environmental Impact Assessment, Social Impact Assessment and Vulnerable Community Development Plan of Kaligandaki A Hydropower Plant Rehabilitation Project


विद्युत अर्धवार्षिक पत्रिका वर्ष २३ अंक १ २०६९ भाद्र
Updated on : 2012-08-30

विद्युत अर्धवार्षिक पत्रिका वर्ष २३ अंक १ २०६९ भाद्र


Environmental Management Action Plan (EMAP)
Updated on : 2012-06-12

Environmental Management Action Plan of Bharatpur-Bardaghat 220kV Transmission Line Project


Social Impact Assesment (SIA) Bharatpur
Updated on : 2012-05-07

Social Impact Assesment (SIA) of Bharatpur-Bardaghat 220 kV Transmission Line


Resettlement Action Plan (RAP) for Angle Towers
Updated on : 2012-03-20

Resettlement Action Plan (Towers and Structures falls in Row) of Bharatpur-Bardghat 220 kV Transmission Line Project


Vulnerable Community Development Plan (VCDP)
Updated on : 2012-03-20

Vulnerable Community Development Plan of Bharatpur- Bardghat 220 kV Transmission Line Project


Environmental Management Action Plan (EMAP)
Updated on : 2012-03-20

Environmental Management Action Plan of Hetauda-Bharatpur 220kV Transmission Line Project


Supply, Delivery and Construction of 33 kV and 11 kV Lines
Updated on : 2012-03-20

Supply, Delivery and Construction of 33 kV and 11 kV Lines Tender No: ICB: DSAP-068/69-01 (Package B5)


Resettlement Action Plan Report (RAP)
Updated on : 2012-03-04

Resettlement Action Plan Report, Grid Development, Hetauda Bharatpur 220 kV Transmission Line Project.


Social Impact Assessment (SIA)
Updated on : 2012-03-04

Social Impact Assessment Report, Grid Development, Hetauda Bharatpur 220 kV Transmission Line Project.


Vulnerable Community Development Plan (VCDP)
Updated on : 2012-03-04

Vulnerable Community Development Plan Report, Grid Development, Hetauda Bharatpur 220 kV Transmission Line Project.


Resettlement Action Plan (RAP) for Angle Towers
Updated on : 2011-08-29

Resettlement Action Plan (RAP) for Angle Towers of the Kabeli Corridor 132 kV Tramsmission Line Project (KCTLP)


Social Impact Assesment (SIA)
Updated on : 2011-08-29

Social Impact Assesment (SIA) of the Kabeli Corridor 132 kV Transmission Line Project (KCLTP)


Social Management and Entitlement Framework (SMEF)
Updated on : 2011-08-29

Social Management and Entitlement Framework (SMEF) of the Kabeli Corridor 132 kV Tramsnission Line Project (KCTLP)


Initial Environment Examination (IEE)
Updated on : 2011-08-29

Initial Environment Examination (IEE) Study of Kabeli Corridor 132 kV Transmission Line Project.


NEA Whitepaper - 2063
Updated on : 2011-08-29

Whitepaper of Nepal Electricity Authority - 2063


Land Acquisition and Resettlement Plan
Updated on : 2011-08-29

Summary of Land Acquisition and Resettlement Plan, 2066


Operational Manual of EIA/SIA
Updated on : 2011-08-29

Operational Manual of Environmental Social Impact Assessment (EIA/SIA) for Sub-Projects Financed Under the Additional Financing of the Power Development Project